FRÅGOR & SVAR

Hur startar man en bibel- och bönegrupp?

Fråga: Hur ska man gå tillväga om man vill starta en bibel- och bönegrupp?

Gemenskap med andra kristna är viktigt för att vi ska stå stadiga i vår tro och för att vi ska kunna stöda varandra. (Läs mera om kristen gemenskap här)

En bibel- och bönegrupp, smågrupp eller cellgrupp som det ibland också kallas, kan se ut på väldigt många olika sätt och det finns inte bara en modell som är rätt. Det vanligaste är kanske ändå att man är 4-5 personer/några familjer som träffas regelbundet för att läsa Bibeln och be tillsammans.

Vem man ska starta den lilla gruppen med kan ibland vara svårt att veta, men hör dig för i din bekantskapskrets om det är någon som skulle vara intresserad av att vara med i en smågrupp. Det kan kännas jobbigt att fråga om någon är intresserad av att vara med, men det lönar sig att vara frimodig!

När ni har en grupp är det bra att börja med att fundera på varför ni vill träffas regelbundet och hur ni ska sätta upp era samlingar. Det kan till exempel se ut så här.  

Syfte: Att vi tillsammans vill lära känna Jesus och Guds ord bättre, att vi vill växa som Jesu lärjungar och att vi vill stöda varandra i det.

Struktur för träffarna:

      Kaffe/te och något smått tilltugg

      Runda där alla i gruppen får berätta hurdan deras vecka varit

      Bibelläsning och diskussion

      Gemensam bön för alla i gruppen och för övriga böneämnen

Fundera också på hur ofta ni ska träffas och hur länge varje samling ska hålla på. Vill ni träffas varje vecka, varannan vecka eller en gång i månaden? Kan ni rotera inom gruppen så att ni turvist träffas hemma hos varandra? Kan den som är värd bjuda på kaffet/téet och tilltugget?

Själva bibelläsningen och diskussionen kan man göra på olika sätt. Ett sätt är att välja en bibelbok och varje gång läsa ett kapitel ur den boken och sedan diskutera det man läst. Evangelierna och breven i NT är relativt lätta att börja från. Ett annat sätt är att använda bibelsitsar (http://www.slef.fi/bibelsitsar). De går ut på att man läser ett kort stycke ur Bibeln och sedan finns det färdiga frågor att diskutera. Det finns också olika böcker med diskussionsfrågor som man kan läsa tillsammans som grupp. Börja alltid med att be före ni läser Bibeln och börjar diskutera! Be att Gud är med er, att han sänder sin Helige Ande så att ni kan förstå vad han vill säga till er idag.

Till sist är det också bra att avsluta med bön. Låt alla i gruppen berätta om sina böneämnen och be gemensamt för dessa. Ni kan också speciellt be för att Gud ska hjälpa er växa i er tro och att han ska leda er på sin väg.

Lycka till med uppstarten av bibel- och bönegrupper! Det kan vara svårt i början att hitta ett fungerande system, och kännas trögt och stelt, men ge inte upp! Oftast blir det lättare efter en tid. En bibel- och bönegrupp kan också föra stora välsignelser med sig.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.