FRÅGOR & SVAR

Ska kvinnor täcka sitt huvud i kyrkan?

Fråga: Jag har just läst 1 Kor 11. Jag undrar varför kvinnor som går i kyrkan nuförtiden inte täcker huvudet? Vad är anledningen till att man följer vissa regler i NT och väljer bort andra? Eller finns det någon förklaring till att kvinnorna inte täcker håret?

Tack för frågan! Bra att du läser Bibeln och reflekterar, fortsätt med det! 

1.Kor. 11 handlar rätt mycket om en nykristen församlings överlevnadskamp och identitetssökande i en hednisk omgivning. Paulus påminner om att han är förmedlare av apostolisk tradition till dem (1 Kor. 11:1-2). Men Paulus argumentering som apostel har en nyansskillnad. Ibland hänvisar han direkt till Jesus, som när han lyfter fram nattvarden och frågor kring den (1 Kor. 11:23-33). Men senare, som vi ska se, överlåter han till läsarna att själva bedöma det han säger. 

Betydelsen av Paulus ord (1 Kor.11:3) om att Kristus är mannens huvud och att mannen är kvinnans huvud är omdebatterad. Jag går inte in på den diskussionen här, bara konstaterar att Paulus, som Kristi apostel, hänvisar till Guds fina ordning. Enligt den är man och kvinna jämlika, men har olika roller och uppgifter. Det är en fråga om en gemenskap och ett samspel som bara är möjlig där Jesus är med. 

Den specifika frågan är varför kristna kvinnor idag inte täcker huvudet eller håret, som ju Paulus uppmanar dem att göra (1 Kor. 11:4-16). 

Någon har sagt att håret kanske är vår mest dramatiska och universella bärare av ickeverbala budskap. Vi vet inte och förstår inte allt om traditioner, klädsel, frisyrer och mode i Korint. Idag har många svårt att förstå varför det skulle vara en skam för en kvinna att klippa håret. Martin Luther gav på sin tid ett råd: ”När jag kommer till ett ställe i den heliga skriften som jag inte förstår, då lyfter jag på hatten och går vidare.”  Det verkar ha varit en allmänt rådande praxis under det första århundradet att judiska kvinnor i synnerhet, men också grekiska och romerska kvinnor hade huvudet täckt i samhälle och gudstjänst. När då några kvinnor valde att be barhuvade väckte detta sannolikt negativa reaktioner, förargelse. När Paulus talar för traditionen att kvinnor skall be med täckt huvud kopplar han avgörandet till läsarna: döm själva! 

Samtidigt är det möjligt att dessa kvinnor, åtminstone i Paulus ögon, kommunicerade något mera, nämligen en alltför långtgången, osund jämlikhetsiver som ville upphäva alla skillnader mellan män och kvinnor, och ett uppror mot Guds ordning i skapelse och församling där män och kvinnor är jämlika, men har olika uppgifter och olika gudagivna roller.  

Sammanfattningsvis: Jesus kallar oss till innerlig, levande gemenskap med sig själv, i Guds Ord och i nattvarden, som skall fortsätta i gemenskap med andra människor, i äktenskap, familj och i församlingen. I vårt umgänge med andra och i våra gudstjänster skall vi ta vara på varandra, se varandra, bry oss om varandra både andligt och materiellt. Vi ska vara försiktiga så att vi inte väcker förargelse t.ex. genom vårt sätt att klä oss. Idag väcker det knappast reaktioner alls om en kvinna ber barhuvad, så då får hon göra det. En princip som Paulus lyfter fram är anständighet. Om han hade skrivit idag hade han kanske skrivit att alltför djupt urringat och korta kjolar är självklarheter och lockelser på världens arenor, men hör inte hemma i en gudstjänstfirande församling.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.