Berättelser ur livet

Intervju med en företagsledare – Vad handlar ledarskap om?

Roland Snellman, vd för Snellmans Köttförädling, ler lite när jag frågar vem han leder i sitt liv. ”Först och främst mig själv. Att känna sig själv och kunna leda sig själv är början på att kunna leda andra mänskor”, svarar han. Han förklarar vidare att man lätt kan se andra mänskor som ett hot ifall man inte känner till sina egna förmågor och begränsningar. Roland vill istället se möjligheterna i att dra nytta av medarbetare som är bättre än han själv på saker och ting. Enligt Roland njuter en god ledare av att hans underordnade lyckas väl. Han anser därför att det är viktigt att våga vara sårbar som ledare, att våga visa att man behöver hjälp.

En öppen och respekterande atmosfär

Det märks tydligt att Roland gillar att diskutera ledarskap. Ledarskap är inte bara hans jobb, utan det ger honom möjlighet att leva ut sin personlighet. Han betonar att ärlighet och öppenhet är två av de viktigaste egenskaperna för en god ledare. ”I en öppen atmosfär kommer både bra och dåligt fram.” Roland har läst många böcker om ledarskap. Han menar att de flesta forskare i ämnet har kommit fram till samma slutsats, nämligen att det lönar sig att visa respekt för mänskan om hon ska leverera ett gott resultat. Han säger att det är när frontlinjen i företaget, det vill säga arbetaren, får både ansvar och befogenheter som han gör ett gott jobb. Om alla mänskor värderas lika högt oberoende av uppgift och hierarkisk ställning så kommer det också att märkas på resultatet.

Ledarskap och kristen tro

Jag frågar Roland hur det fungerar att kombinera ett resultatansvar inför en företagsledning med ett moraliskt ansvar som en kristen medmänska. Roland går tillbaka till forskningsresultaten om hur viktigt det är att respektera mänskan och se hennes helhetsbehov, också företagsekonomiskt. Kortsiktigt sett kan man komma en bit genom att vara hård och hänsynslös, men ett långsiktigt resultat kan man bara få genom att leda enligt samma värderingar som kristendomen står för. Det betyder samtidigt att man måste kunna vara tydlig när något är fel. Kristna värderingar betyder inte att man ska vara vek. Man ska tvärtom hålla en strikt linje när det gäller oärlighet, enligt Roland. Det gäller att samtidigt hata synden och älska syndaren.

Jag frågar till slut Roland om vi kan lära oss något om ledarskap av Jesus. Han svarar att Jesus är det perfekta exemplet på att verkliga ledare är tjänare som älskar mänskan. Roland lyfter också upp andra ställen ur Bibeln där vi kan lära oss grundläggande saker om ledarskap. Den gyllene regeln lär oss hur respekten för mänskan ska levas ut i praktiken. I Moseböckerna visar Guds utvalde ledare Mose att en ledare bör förse sig med goda rådgivare som hjälper ledaren där han själv är svag och att en ledare ska visa uppskattning för sina underordnades arbete. Det är tydligt att Roland verkligen tror på det här sättet att leda. Kanske för att han har sett resultatet under tre generationers företagande?

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.