TRO & LIV

Andens frukter – tålamod

Tålamod. När jag hör det ordet tänker jag det som något mjukt, varmt, stillsamt och harmoniskt. Sådär som jag föreställer mig att Jesus var. Vad är din första tanke?

Att ha tålamod innebär att man orkar hålla ut, har förmåga att vänta och avvakta och man gör det utan att tröttna. Motsatsen till tålamod är otålig. Det innebär att man stressar, är rastlös, ivrig och irriterad och så vidare. När man hör de orden kommer genast en negativ känsla. 

Men vad säger Bibeln om tålamod? Är det någonting gott och eftersträvansvärt? Ja det är det. Tålamod är en av Andens frukter som nämns i Galaterbrevet 5:22. Detta innebär att alla som tror på Gud och hans son Jesus Kristus och blivit döpt, har Guds Ande i sig. Det i sig gör att Anden bär frukt i oss. Dessa frukter syns i vårt handlande. Tålamod behövs för att hålla ut i tron tills vi en gång når Guds himmel. Tålamod behövs också för att vi ska orka göra goda gärningar trots att vi möter på ondska och motstånd. Att vi ska orka sträva efter det goda och göra det som är Guds vilja i våra liv (Heb 10:36). Även att vi orkar göra det utan att tröttas ut (Gal 6:9). Tålamodet gör att vi kämpar vidare, dag för dag och gör det med glädje och frimodighet. 

Andra ställen där man i Bibeln talar om tålamod är bl.a. Efesierbrevet 4:2 där Paulus skriver var alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. I Kolosserbrevet 3:12 står det Som Guds utvalda, Heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. I Kärlekens lov (1 Kor 13) som är ett välciterad bibelställe står det i fjärde versen  Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Detta innebär att eftersom Gud själv är kärleken, är han också tålmodig. Han är tålmodig mot dig och mig. Han väntar troget att vi ska vända oss bort från synden och vända oss till honom. Han väntar på varje enskild människa på vår jord att han eller hon skall komma till honom, bekänna sin synd och ta emot hans nåd och förlåtelse. Han gör det utan att tröttna. Och han kommer att göra det ända tills Jesus kommer tillbaka till jorden för att hämta de sina hem. Därför behöver vi inte gräva ner oss i vår egen ofullkomlighet, trots att vi många gånger varit otåliga, stressade och irriterade. Vi får vända oss till Honom med de bördor vi bär på, lämna över dem åt honom och ta emot den frid som bara Han kan ge. Tänk vilken nåd!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.