TRO & LIV

Att be i Jesu namn

Vad betyder det riktigt att be i Jesu namn? Vad menade Jesus när han sa att ”vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra” (Joh. 14:13-14)? Jag tror att det är många som känner igen sig i den här situationen: du ber Gud om något som du verkligen innerligt vill och avslutar bönen med orden ”i Jesu namn, amen”, men sen får du ändå inte det du bett om. Då är det lätt hänt att man blir besviken på Gud. Han har ju lovat att ge oss allt vi ber om när vi ber honom i Jesu namn! Varför håller han inte vad han lovat?

I Matteus 8 kan vi läsa om en romersk officer som kom och bad om hjälp av Jesus för sin dödssjuke tjänare. Men om vi läser om samma händelse i Lukas 7 så står det att officeren skickade några av judarnas äldste för att be Jesus om hjälp. Vid första anblick kan det här verka som en motsättning. Vem var det riktigt som bad om hjälp? Men egentligen har det ju ingen betydelse vem som uttalade orden fysiskt, utan det som betyder något är att officerens önskan om hjälp nådde fram till Jesus.

Vi tar ett annat, kanske ännu tydligare exempel. Tänk dig tillbaka till medeltiden då varken dagstidning eller tv var uppfunna ännu och kungen i landet ville få ut ett viktigt budskap till folket. Då kunde han skicka ut budbärare runt om i landet som ställde sig på allmänna platser och förmedlade budskapet. Budbärarens ord var likställda med kungens egna ord, fast han själv inte var på plats. Budbäraren uttalade sig nämligen i kungens namn, på hans uppmaning och i enlighet med hans vilja.

Nu anar ni säkert vart jag vill komma. Att be i Jesu namn handlar om något helt annat än vilka ord vi avslutar våra böner med. Det handlar om att ställa sig bakom det som Jesus vill. Det handlar om att erkänna för honom att han, som har ett mycket bredare perspektiv på tillvaron än vi har, också vet mycket bättre än vi själva vad vi behöver. Det handlar om att lita på att Jesus har kontroll på allt och vill vårt eviga bästa. Det handlar om att be att hans vilja skulle ske i våra liv, också de gånger vi inte förstår varför livet är som det är.

Vi får förstås också be om det vi själva vill. Det har Jesus också lärt oss, exempelvis i Lukas 11. Han menade till och med att vi ska be uthålligt, att vi får komma till Gud med samma önskan gång på gång. Han blir inte trött på att lyssna på oss för det. Så gjorde Jesus själv också i Getsemane. Gång på gång bad han om att få slippa dö korsdöden med mänsklighetens synder på sina axlar. Men gång på gång bad han om att Guds vilja ändå skulle ske. Så som Jesus bad i Guds namn så får också vi be i Jesu namn; att hans vilja skulle ske i våra liv.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.