Undervisning

Behöver jag en kristen gemenskap?

Att ha kristna kompisar och vara en del av en kristen gemenskap är viktigt för att vi ska kunna stöda varandra i tron. För många kristna består gemenskapen av en församling eller en förening. De kristna gemenskaperna byggs upp av alla oss som tror på Jesus och det ligger en stor kraft i gemenskapen! Ingen av oss är kallade till att vara Jesu lärjunge på egen hand. I gemenskapen får vi uppmuntra varandra, ha roligt tillsammans, lyssna på varandras bekymmer och tillsammans samlas kring Jesus och Guds ord. I Apostlagärningarna berättas det så här om de allra första kristna: ”De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.” (Apg. 2:42) En kristen gemenskap är en grundläggande byggsten i vårt liv som kristna.

Olika typer av gemenskaper

För många är gudstjänstgemenskapen den viktigaste. I gudstjänsten får vi ta del av Guds ord, bekänna våra synder, få avlösning för dem och gå till nattvarden där Jesus möter oss. En annan typ av gemenskap kan vara en ungdomsgrupp, en syförening eller en bönegrupp. I en mindre gemenskap kan man läsa Bibeln, diskutera och be på ett annat sätt än under en gudstjänst. I en liten gemenskap sätts ofta också ett större fokus på relationerna inom gruppen.  

Att tjäna varandra i Kristi kropp

I Bibeln kan vi läsa om hur vi alla kristna tillsammans bildar Kristi kropp (1 Kor. 12). Varje del av kroppen har olika gåvor och uppgifter, och varje del är lika viktig. Vi kan också påminna oss om det som står i Galaterbrevet 6:2: ”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.” I en gemenskap får vi träna på att tjäna varandra och tjäna vår Herre, Jesus, så som han också kom för att tjäna och ge sitt liv för oss (Matt. 20:26–28). Tjänsterna ser olika ut beroende på hurdan gemenskap det handlar om. I en gudstjänstgemenskap behövs det folk som läser texter, bakar till kyrkkaffet efteråt osv. Om det däremot handlar om en cell- eller bönegrupp, så är tjänandet av en lite annan art. Där delar man livet med varandra, och där får man lyssna till varandras bekymmer och glädjeämnen, uppmuntra varandra och hjälpa varandra att förstå Guds Ord. Som del av en gemenskap får vi frimodigt tjäna de andra, men också själva vara föremål för andras tjänande.

Var är vårt fokus?

Oberoende av vilken typ av gemenskap vi pratar om, så tror jag det är viktigt att vi vet varför vi samlas. Samlas vi för att Jesus har dött för våra synder och att vi därför får evigt liv tillsammans med honom i himlen? Samlas vi för att vi vill stöda och uppmuntra varandra i vandringen med Jesus? Visst är det viktigt att ha roligt tillsammans också, men vi måste ha på klart att det inte är i huvudsak för den skull vi samlas. När vårt fokus är på Jesus är det lättare att komma överens om vad man ska göra under träffarna.

Om jag inte har en kristen gemenskap?

Om du inte har en kristen gemenskap uppmuntrar jag dig att se dig omkring vilka alternativ som finns i din närhet! Finns det en församling med regelbundna gudstjänster och ungdomssamlingar? Finns det någon väckelserörelse som har regelbunden verksamhet på den ort där du bor? Finns det läger och evenemang där du kan träffa andra kristna och få kristna vänner? Du kan också fundera vad du kan göra själv om det inte finns någon gemenskap där du bor? Kan du starta en liten grupp med dina vänner där ni samlas regelbundet för att be och läsa Bibeln tillsammans? Ta frimodigt kontakt med andra kristna och gå med i nya gemenskaper!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.