Under februari månad ger vi dig möjlighet att berätta vad du tycker om Ungitro! Din feedback är viktig för att vi ska veta vad ni vill läsa, om nivån är lämplig, om texterna kommer tillräckligt ofta och om det finns något mera vi kunde göra!

Enkäten finns här och tar ca. 3 min att svara på.

Hoppas du vill vara med!

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.