Reflektioner

Bibelns verser – Andréas topp fem

Jag tycker att det är så spännande att Bibeln är Guds levande ord till oss. (Hebr 4:12) Det är slagkraftigt, verkande och alldeles förunderligt. Det kan vara utmanande att välja favoritverser, detta upplevde jag åtminstone. Nedan har jag valt några av otaligt många fina och rika bibelverser. De bibelord som jag upplever att förhärligar Jesus och vad Han har gjort för oss, är fantastiska eftersom de visar var vårt hopp är. 

Om Guds kärlek och frälsning: “Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare” (Rom 5:8). Det här är obeskrivligt mäktigt. En kärleksförklaring som är så väldig att man inte ens kan börja ana vad allt det innefattar. Jag påminns om att trots vi inte är goda så är Gud det. Det är Jesus som har kommit till oss, för att söka upp och frälsa. (Luk 19:10) 

Om ett evigt liv: “Simon Petrus svarade honom: “Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord” (Joh 6:68). En så uppriktig och berörande fråga. Vem annan kunde vi vända oss till än Honom som har skapat oss, försonat våra synder och gett ett evigt liv som gåva? Jesu ord skapar liv. Evangeliets glädjebudskap väcker själen och förändrar en människa fullständigt. 

Om Guds nåd: “Ty din nåd är bättre än liv, mina läppar skall prisa dig.” (Ps 63:3). Guds nåd är någonting som jag aldrig kommer att begripa till fullo. Han skänker nåd efter nåd, och allting är utav nåd (Joh. 1:16). Allt som jag har och allt som jag ser runt omkring mig är tecken på Guds nåd och stora välsignelser. Alldeles förunderligt. 

Om Guds styrka: “…Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet” (2 Kor 12:9). En behövlig påminnelse om att Gud är allsmäktig och över hela världsalltet. Jag behöver med jämna mellanrum påminna mig själv om att oavsett olika motgångar och svårigheter är Guds nåd gentemot oss den största gåvan som någonsin kan fås. Ytterligare kan Gud förhärligas mest när vi upplever oss svaga och otillräckliga i oss själva. 

Bibeln är full av skatter. Bibeln innehåller eviga skatter som aldrig blir uråldriga eller irrelevanta. Vi får ständigt djupdyka, upptäcka, och lära oss mera om Gud och vem Han är. Det här tycker jag är så spännande och fascinerande! Bibeln som helhet, och alla enskilda ställen i Bibeln har ett budskap åt oss. Allt pekar på Jesus. Jag tycker att det är passande att avrunda med två verser från 2 Tim 3:16-17, som betonar hela Bibelns fullkomlighet: “Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.”.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.