Bokrecension: Olika och jämlika

Olof Edsinger gav år 2020 ut boken ”Olika och jämlika” med underrubriken ”Manligt och kvinnligt ur ett kristet perspektiv”. Som titeln avslöjar handlar denna bok om vad den kristna synen är på man och kvinna och hur den synen förhåller sig till de olika syner vi har i samhället idag.

Den grundläggande utgångspunkten som vi får från rubriken är att den kristna synen på könen är att vi är olika och jämlika. Men vad betyder det i praktiken? Vi lär oss i boken att de både handlar om att se vad Gud har att säga om de båda könen i sitt ord och om vad vetenskapen har att säga om skillnaden mellan män och kvinnor.

Edsinger börjar med att ta upp olika sekulära förhållningssätt till hur man kan se på manligt och kvinnligt. Allt från de mest traditionella sätten till de mest radikala. Efter det tas den bibliska synen upp, vilket sammanfattas av:

  •     Den goda skapelsen
  •     Olika och jämlika
  •     Korset teologi i våra relationer

Edsinger menar alltså att vi måste utgå från att skapelsen är god och att könen är något gott och att vi kompletterar varandra på samma gång som vi är lika mycket värda. På samma gång uppmanar Bibeln oss att vara uppoffrande i våra relationer till varandra vilket kan illustreras genom korset teologi. Med Jesus som vår förebild finns det inte plats för något av könen att vara den dominerande utan i stället är vi satta att överträffa varandra genom att vara den andres tjänare.

Det bibliska förhållningssättet jämförs sedan med de redan tidigare presenterade förhållningssätten. De granskas nu i förhållande till Bibelns undervisning på temat och kritiseras var för sig.

Sedan fortsätter boken med att gå igenom vad vi från vetenskapen kan upptäcka för skillnader mellan män och kvinnor. Man går igenom den grundläggande biologin, hjärnan, hur vi funkar socialt, vad vi är intresserad av och vår sexualitet.

Frågan vi kommer till i detta kapitel är hur vi ska förhålla oss till det som ÄR och det som BÖR. Till exempel om vi ser att män i sin biologi ÄR mera lämpade för en viss uppgift än kvinnor och vice versa, betyder det då också att det är så Gud menar att det BÖR vara?

Slutresultat blir nog ofta att det som Gud har sagt i sitt ord också hittar sin förklaring i de biologiska och sociologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Men vi bör vara försiktiga för att vara allt för svartvita då vi säger om hur saker bör vara. Särskilt om vi inte kan hitta klara bevis för att Gud också har fört fram detsamma i sitt ord.

I bokens sista del går vi igenom några av ”problemtexterna” i Bibeln som många sekulära inte kan omfatta när det gäller synen på manligt och kvinnligt. Edsinger presenterar olika tolkningar av texterna och ger sedan sin egen syn på saken. Här tas bland annat upp mannen och kvinnan i familjen och i församlingen.

Vi får också läsa om prästämbete och här ges goda argument varför Bibeln lär att det ämbete är avskilt för männen. På samma gång förespråkar han att prästämbete i den form vi känner det i den lutherska kyrkan inte nödvändigtvis är den enda sättet att se på ledarskap i församlingen.

Denna bok är en bra genomgång om vad den kristna tron lär om manligt och kvinnligt. Något som vi i vår tid får presenterat till oss som en enda röra av motsättningar mellan könen samt också en växande skara som helt och hållet motsätter sig att det skulle finnas något sådant som ett biologiskt kön.

Genom att gå tillbaka till Skriften kan vi se hur Gud har skapat oss till olika och jämlika. Ett förhållande där vi båda kan kompletterar varandra och leva tillsammans i en tjänande gemenskap.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.