Den Helige Andes utgjutande

Först lämnade alla Jesus när han korsfästes, sedan fick de se Jesus uppstånden. Därefter, även om de visste att Jesus besegrat döden, gömde de sig en och en halv månad. På pingsten fylldes de av kraften att föra budskapet till hela världen. Med den Helige Ande vågade de möta döden för sin tro.

Ibland tänker man att Jesu närmaste lärjungar var människor överlägsna alla andra. De fick vandra med Jesus och fick, genom praktik, världens bästa utbildning i kristet ledarskap. Ändå blev de rädda och sprang sin väg när det började gå “dåligt” för Jesus på långfredagen, något flera av oss kan leva oss in i. När man får trogna vänner och ett välfungerande liv är det gott att vara kristen, men när man är på arbetsintervju och förväntas förneka sin tro för att få jobbet, då är steget närmare att titta bort från Jesus. 

Apostlarna vandrade genom samma frestelse som vi. Petrus föll tre gånger innan tuppen gol, vilket han ångrade djupt. Deras mänskliga natur var som vår, och deras samveten var som kristna människors samveten idag. Vi gör alla misstag men vi får alla vända oss tillbaka till vår frälsare. Vi får be om hans kraft att leva bättre i framtiden.

Efter den katastrofala början, när de förnekade Jesus på långfredagen, gick de och gömde sig. Djupt inom sig visste de att Jesus är den rätta vägen, men de hade ingen kraft att möta det motstånd som väntade utanför dörren. Under denna tid fick de möta Jesus så att de visste att han lever. Men de gömde sig, av rädsla, ända till pingsten.

På pingsten var de fullt medvetna att det fanns en förföljelse mot kristna. Ändå krävdes bara en sak för att de skulle ut och predika. Den Helige Ande fyllde huset där de gömde sig. Med stor frimodighet for de öppet ut i Jerusalem och predikade evangeliet, att Jesus uppstod efter att folket hade dödat honom. De predikade både på språk de kunde och språk de inte begrep själva. Det var Gud som gjorde verket. Apostlarna bara befann sig i tjänsten i rätt tillfälle.

Jesus har lovat att vi möter förföljelse för vår tro. Det kan både komma från religiösa ledare och från världen (judarna och Pilatus i Johannesevangeliet). Så har det varit i alla tider och så är det fortfarande idag.

För tillfället får vi tro på Jesus i Finland. Officiellt får ingen diskriminera oss i vårt land. Men visst kan folk göra livet svårt för oss i alla fall. Om den Helige Ande bor i oss har vi ändå kraften, att t.o.m. möta döden. Därför får vi be till Gud: “Låt din Ande vila över mig”.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.