Andakt

Det dubbla kärleksbudet

Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din styrka, av hela ditt förstånd, och älska din nästa som du älskar dig själv. (Luk 10:27)

Hur lever man som kristen? För oss blir det ofta ett ganska flummigt svar: man ska tro och tänka på ett visst sätt. Det är inte fel, men Bibeln är också en väldigt konkret och vardagsnära bok. Ett ställe där det märks är i det dubbla kärleksbudet som du just läst. Det är sprängstoff. Det är kort och koncist, en enda bibelvers, men där ryms allt vad det är meningen att människor ska göra med sitt liv, vad vi ska använda alla våra tillgångar och våra ägodelar till, och vilken riktning allt vad vi är ska vara i. Därför ska vi kolla på vad orden där riktigt betyder. Vi tittar i en bibelordbok:*

Älska Herren din Gud…

  • Av hela ditt hjärta:

Sätet för allt du är fysiskt, andligt och mentalt – din viljas centrum och källan till allt du gör.

  • Av hela din själ

Det inre livet med dess känsla och sinnesstämning, aningar och föreställningar.

  • Av hela din styrka

Förmågan att fungera praktiskt och uträtta saker: styrka, kraft, makt.

  • Av hela ditt förstånd

Tanken, förståelsen, förståndet, intelligensen.

…och din nästa så som du älskar dig själv.

Det var många saker. Nästan allt som du förfogar över i ditt liv – din vilja, din styrka, dina känslor, din intelligens. Och allt det här vill Gud att du ska använda till två saker: till att älska Honom och till att älska din medmänniska.

Varför det? Jo, det finns två anledningar:

Gud har skapat dig. Det betyder att det är det här du är skapad till. Det är så det är meningen att vara, och det är bara så du kommer bli lycklig – det är meningen i ditt liv. Att älska honom och varandra.

Men framför allt: allt det här har han redan gjort för dig. Jesus satte all sin vilja, all sin kraft, alla sina känslor, tårar och skratt, hela sitt förstånd och hela sin tanke på att älska dig genom att bli människa och rädda dig med korset och uppståndelsen. Att göra detsamma för våra medmänniskor är endast ett tack till Gud för vad han redan har gjort för oss.

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. (1 Joh 4:10, 16)

 

* A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd Edition av Walter Bauer och Frederick Danker

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.