Trons ABC

Det kristna livet

Vad utmärker ett kristet liv? Är det att man ber sin bords- och aftonbön varje dag? Är det att man alltid hjälper sin gamla farmor, eller de sjuka och fattiga? Eller är det att stå upp för de svaga och utstötta? Det här är naturligtvis fina och goda saker som utmärker ett kristet liv, men jag tror att det finns något ännu mera utmärkande.

Det kristna livet utgår ifrån vad Gud har gjort för oss. Han har räddat oss från vår synd genom sin Son Jesus Kristus. Vi duger inför Gud inte på grund av vad vi åstadkommer utan på grund av vad Gud har gjort för oss. Det innebär att det kristna livet handlar varken om käpp eller morot, och det tror jag att är det mest utmärkande för ett kristet liv. Vi behöver inte vara rädda för att Gud är arg på oss när vi misslyckas, eller vänta oss en belöning när vi lyckas leva enligt Guds vilja. Ett kristet liv är alltså ett liv i frihet, tacksamhet och glädje p.g.a. den kärlek som Gud visat oss genom Jesus Kristus.

Vad är det då viktigt att tänka på när man lever som kristen?

För det första kan kristna liknas vid patienter, dvs. någon som behöver vård. Vi kristna behöver ständigt vård och näring. Det får vi när vi tar del av Guds Ord där Jesus verkar genom sin Helige Ande. Det betyder att det kristna livets centrum är högmässan, där Jesus är med och tjänar oss och ger oss kraft att leva ett liv enligt Guds vilja. När vi åker för att höra Guds Ord eller ta emot nattvarden – ett synligt Ord, går vi för att bli betjänade av Herren själv! I högmässan tar vi även del av den kristna gemenskapen som också den är en viktig del i det kristna livet. I de heligas gemenskap, med kristna bröder och systrar, kan vi få hjälp med livets utmaningar och problem genom t.ex. bön och samtal.

För det andra kan kristna liknas vid arbetare. Alla kristna har fått viktiga uppgifter av Herren. Ibland känner vi oss osäkra på vår uppgift och vet inte om Gud kallat oss till något. Men Gud har kallat dig. Du har fått i uppgift att älska och tjäna din nästa, och att sprida budskapet om Jesus Kristus. Oberoende om du går i skola eller arbetar får du alltid tänka att du fullgör ditt kall. Där får du älska, hjälpa och tjäna din nästa så mycket du hinner. Sedan får du också tillsammans med alla andra kristna vara med och sprida evangeliet om världens frälsare, Jesus Kristus.

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.