En Gudstjänst som musikalbum

Det finns ganska många olika musikalbum som är uppbyggda enligt den kristna mässan. Det betyder att albumet i regel innehåller alla de huvudsakliga delarna av gudstjänsten men allting framförs i sjungen form och inte sällan i någon speciell musikstil.

Jag uppskattar verkligen dessa typer av musikalbum eftersom genom att lyssna igenom albumet så får man höra på en Gudstjänst i sjungen form som innehåller allt mellan syndabekännelse, trosbekännelse och nattvardsliturgi. Den kristna mässan är otroligt rik i sitt innehåll och påminner och uppmuntrar den troende om Guds eviga sanningar.

Att lyssna på dessa album kan också hjälpa en att bli mera bekant med alla de olika delarna som finns i en mässa och på det sättet hjälpa en att bättre kunna förstå och delta i den liturgiska lovsången.


Jag ska här dela med mig två smakprov på den kristna mässan i sjungen form.

 

Det första är det svenska albumet “Människan och skapelsen” som utkom 1999. Solisten är Sanna Nielsen och sångerna består huvudsakligen av hennes solosång, varvat med körsång och en rad olika instrument. Särskilt saxofonen kommer fram på ett vackert sätt.

Texten i en av sångerna tycker jag speciellt mycket om. Det är den andra sången i albumet direkt efter preludiet och handlar om vad det betyder att komma till Gudstjänsten. Det betyder nämligen att inneslutas i kyrkans lovsång genom alla tider. Texten lyder som följande: 

Vi kommer för vår Gud med sång och jubel, Ett rum står öppet där vi får gå in,  Här sluts vi in i alla seklers lovsång, Jag känner sången, hör den, den är min.

Den tonar fram från alla folk och släkten, Som levde här som vi på samma jord, Med dom ska vi förena våra röster, och sjungande få samlas kring ditt ord.

 

Man kan lyssna på albumet i sin helhet på Youtube:
Människan och skapelsen – YouTube

 

Det andra albumet jag rekommenderar är den norska gruppen Oslo Gospel Choir och deras album Credo (som betyder ”jag tror” på latin) från år 2009.

Oslo Gospel Choir har gett ut många fina album genom tiderna och detta är inget undantag.

Det är relativt enkelt att följa med i texterna trots att allting går på norska. Speciellt om man känner igen vilket del i mässan sången handlar om.

Sångerna består i huvudsak av körsång med inslag av solon. I instrumentväg hör vi bl.a. orgel, slagverk, tvärflöjt och saxofon.

Albumet kan hittas i sin helhet på Spotify:
https://open.spotify.com/album/6ena0fa90RmxnaYTqRCOYP


Jag hoppas dessa två album kan vara till välsignelse i ditt liv och ge dig många av de gåvor och uppmuntran som den kristna mässan genom hela Kyrkans historia gett de troende. Trots att musiken inte kan ersätta ett besök i kyrkan så kan musiken hjälpa dig att leva i och påminnas om mässans eviga sanningar genom hela veckan.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.