TRO & LIV

En kristen människa är fri

De flesta människor idag skulle nog inte hålla med om det påståendet. Kristna är väl bundna till många ”Du ska…” och ”Du ska inte..”? De friaste människorna måste väl vara de som alltid kan göra precis vad de har lust till utan en gud som lägger sig i?  Nej, Jesus säger i Joh 8:36: ”Om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria”. De som tror på Jesus och följer Honom är alltså de friaste av alla människor.

Det är en god inställning att försöka hålla Guds bud och leva så rätt som möjligt. Att vi försöker med detta kommer däremot aldrig att räcka för att göra oss rättfärdiga inför Gud. I Romarbrevet 8:3 skriver Paulus att lagen inte kan göra oss rättfärdiga, men det som var omöjligt för lagen, ”Det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer”. Att lagen inte kan frälsa oss betyder att vi inte kan peka på vårt liv och säga till Gud att våra gärningar är något han borde döma oss rättfärdiga efter.

Om vi inte har våra goda gärningar att peka på inför Gud, hur har vi då rätt att kalla oss kristna? I Romarbrevet 8:1 skriver Paulus ”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus”. Allt som vi kristna har inför Gud, det har vi i Jesus Kristus. Detta gör att vi som kristna är fria från lagen, och behöver inte vara oroliga för att förlora vår frälsning på grund av att vi har fallit i synd. Om vi har vår trygghet i vårt kristenliv så finns det ingen frihet, då måste vi alltid göra något för att vara trygga i att vi är frälsta. Som kristna är vi kallade att först och främst tro på Jesus, och genom tron äger vi också Hans rättfärdighet och kan vara fria i det.

Det finns heller inga traditioner eller påfund av människor som vi lever efter som gör oss trygga och fria som kristna. Friheten kommer av att vi är Guds barn och han älskar oss precis som barn. Skillnaden mellan ett barn och någon som arbetar för en lön är ju just det att barnet är älskat för att det är ett barn, medan någon som arbetar bara kan vara trygg på att få lön så länge den gör ett gott arbete. Att få se att Jesus verkligen har friköpt oss till att vara Guds barn är avgörande för att kunna leva ett tryggt kristenliv.

Vad ska vi då göra med denna frihet? Bibeln uppmanar oss till att använda vår frihet till att tjäna Gud och varandra. Friheten består i att vår relation till Gud inte påverkas av hur bra eller dåligt vi lyckas med att tjäna, nej den baseras helt och fullt på hur Jesus levde. 

Så tjäna Gud i frihet i Jesu namn!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.