TRO & LIV

En kristen människas frihet

”Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta budord: Du ska älska din nästa som dig själv.” Gal. 5:13-14

Genom Jesus död på korset har vi fått alla våra synder och överträdelser förlåtna. Vi är alltså fria från domen som var tänkt att drabba oss, men som Jesus tar på sig i vårt ställe bara vi tror på honom. Det är en frihet som inte lagen kunde åstadkomma på grund av synden som kom in i världen i och med syndafallet i Edens lustgård. ”Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden.” Rom. 8:3.

Är lagen då onödig? Nej, Jesus säger själv till folket och sina lärjungar; ”Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett.” Matt. 5:18. Lagen får vi använda som en spegel för att se vår egen synd och bristfällighet, dvs. för att förstå att vi behöver Jesus som vår frälsare för att kunna nå hem till himmelen. Vidare säger Jesus ”På Moses stol sitter de skriftlärda och fariséerna. Allt vad de lär er ska ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte.” Matt. 23:2–3. Hela Bibeln är fylld av Guds vishet och kraft. De lagar och regler som Gud har satt upp för oss människor får vi lita på att han har gjort till vårt eviga bästa och dem ska vi inte överträda. Vi ska ändå aldrig tro att vi kan bli frälsta genom att vi, så att säga, ”lever rätt”, utan det blir vi endast genom nåden.

Hur ska vi då bruka vår frihet? Bibeln är även på den punkten fylld av förmaningar bara vi bemödar oss läsa vad Gud har för vilja för oss. Bland annat kan vi läsa vad Jesus säger till oss i Johannesevangeliet: ”Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.” Joh. 15:10. ”Detta är mitt bud att ni skall älska varandra som jag har älskat er” Joh. 15:12. Friheten får vi bruka till att tjäna våra nästa och leva vårt liv till Guds ära. Andra bibelställen är till exempel Luk. 10:27 och 12:38. Vi blir även varnade för att bedra oss själva och använda vår frihet fel och det kan man göra genom att använda friheten som ett svepskäl för att leva efter köttet. Mera om detta i Gal. 6:7–10, Jak. 2:20, Luk. 6:46 och Rom 8:7–8.

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.