Berättelser ur livet

En kristen polis

Hej på er!

Mitt namn är Joel Björkskog och jag blev färdig polis år 2011. Jag bor i Karleby tillsammans med min fru och våra två barn. Jag tänkte att jag skulle skriva om hur det är att vara en kristen konstapel. Kan en kristen vara polis eller kan en polis vara kristen? Det här är frågor som jag funderade på innan jag sökte in till polisskolan i Tammerfors.

Jag visste nog att det fanns kristna poliser. Poliskåren är ändå en arbetsgrupp som inte lyfts fram så mycket inom kristendomen och därför anser jag att det är viktigt att skriva om det.

I polisskolan fanns det inte många aktivt troende kristna. Ofta kände man sig ensam när andra for ut för att supa sig fulla. Snabbt fick de förstås reda på att Björkskog inte dricker och varför. Ibland gick jag med som sällskap men kände mig aldrig bekväm på barerna. Jag hade ändå förstående kurskamrater och jag minns aldrig att jag skulle ha blivit retad på grund av min tro.

Där jag gjorde min praktik fanns det en del kristna poliser. Där hörde man sällan skällsord riktade mot kristna. På min nuvarande arbetsplats kan diskussionerna och klimatet ibland vara ganska hårt. Några personliga påhopp har jag ändå aldrig upplevt och alla accepterar mig. Nu senare i arbetslivet har jag träffat många andra poliser från olika håll i Finland och från olika kristna samfund. Det är väldigt roligt när man tillsammans konstaterar att förutom yrket förenas man också i Jesus Kristus.

Det är viktigt att vi föregår med gott exempel var vi än befinner oss (i skolan, i arbetet, i armén osv). Jag tror att de som inte är kristna följer med hur vi beter oss och bildar sig sina uppfattningar enligt det. Jag tror också att när vi lever i en nära relation till Jesus så syns också i våra liv trons frukter som aposteln Paulus skriver om i Galaterbrevet (“Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och godhet, trohet, mildhet och självbehärskning Sådant är lagen inte emot” Gal 5: 22-24).

Till sist för dig som funderar på att söka till polisskolan men är osäker. Sök frimodigt. I dagens Finland behövs kristna poliser med kristna värderingar. Vi behövs naturligtvis inom alla yrkesgrupper, också inom polisen.

 

 

Jag blev tillfrågad om jag i egenskap av kristen polis kunde skriva texter till den här webbsidan. Ifall texterna väcker frågor så får man gärna ställa dem på min e-mail joel.bjorkskog@hotmail.com.

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.