Samhälle

Församlingsvalet 2018 – Vad betyder det för dig?

Söndagen den 18 november 2018 kommer det att hållas församlingsval i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Alla medlemmar i kyrkan som har fyllt 16 år senast på valdagen har rättighet att rösta i valet. Vilken betydelse har valet för mig personligen, min församling och vem kan ställa upp? Här följer en vägledning för dig som funderar på dessa frågor.

Vem kan ställa upp?

Alla konfirmerade medlemmar som fyllt 18 år  och varit medlem i minst 2 månader, samt har en känd kristen övertygelse har rätt att ställa upp som kandidater i valet. Det sker genom att man ställer upp för en valmansförening som finns registrerad i din församling. Dessa föreningar kan gå under en viss väckelserörelse eller kring ett gemensamt mål som man som förening vill jobba för. Ofta finns det redan flera valmansföreningar i din församling. Det går också att skapa en ny valmansförening om du upplever att det inte finns någon som jobbar för de saker du vill.

Vad händer med de som bli invalda?

De som blir invalda i församlingsvalet kommer att utgöra det som kallas kyrkofullmäktige som är det högsta beslutandet organet i församlingen (Om församlingen är del av en samfällighet blir man en del av det gemensamma kyrkofullmäktige inom samfälligheten). Kyrkofullmäktige kommer i sin tur att utse medlemmar till kyrkorådet och olika direktioner som har hand om den löpande verksamheten. I Kyrkofullmäktige sitter man i fyra år till nästa val och kan då förstås ställa upp igen.

Vad har det för betydelse?

Eftersom de som blir invalda i kyrkofullmäktige kommer att ha den beslutande makten i församlingen kommer de ha en betydande inverkan i församlingen. Det kan påverka vem som blir anställd, vad församlingen prioriterar i sin verksamhet, byggnader och ekonomi och mycket annat.

Vad ska jag tänka på då jag röstar eller ställer upp?

Valets tema för år 2018 är #minkyrka. Det låter som ett bra motto för församlingsvalet och syftar på att du är en del av kyrkan och kan påverka och delta genom att vara aktiv inom församlingen. När du röstar skulle jag ändå uppmana dig att helt svänga på mottot och rösta på den som vill jobba för #Kristikyrka. Det är endast då man samlas kring Ordet(Kristus) som man kan finna sann enhet inom kyrkan. Alla som därför inte har denna inställning kommer därför istället för enhet att skapa splittring. Istället för att samla fåren kring Herden kommer man att skingra dem.

Kyrkan är inte en välgörenhetsorganisation eller ett kulturellt arv, utan det är Guds kallade (de som tror på Jesus Kristus) som samlas för att ta del av frälsningen vi fått samt berätta det vidare åt andra. Där dessa saker sker, där finns också Kyrkan. Själva organisationen inom lokalförsamlingen blir endast ett ramverk som ska stödja och upprätthålla detta.

Tänk på att du också har en plats och en uppgift i Kyrkan och du kan också påverka genom att rösta eller att ställa upp. Genom ditt engagemang kan du vara ett verktyg i Kristi Kyrka.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.