Andakt

Från död till liv

“Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven”, Matt 28:1.

Påskdagens bibeltext handlar om hur Maria Magdalena och den andra Maria kommer för att se på graven, och hur något oväntat händer – Jesus är inte längre död, utan han har uppstått från de döda! Man kan nästan säga att det här är det mest glädjefyllda stället i Bibeln, för det handlar om Jesu uppståndelse. Men hur kände sig kvinnorna då de var på väg till graven? De hade sett sin mästare, lärare och vän bli brutalt avrättad någon dag innan. Det hade varit mörkt och dystert, och måste ha varit en traumatiserande upplevelse för dem. Och nu kommer de gående ett par dagar efteråt, och tror verkligen inte att de är på väg till någon glädjeupplevelse, utan till en tyst grav där död och förruttnelse väntar.

Ofta är vi själva just där: allt känns mörkt, det är hopplöst och vi vet inte vad vi ska ta oss till. I grunden av problemet finns vår synd, fast vi inte alltid märker den. Det är något som skiljer oss från Gud, och detta något märker vi alla i våra liv. Vi märker det i världen vi lever i, som är allt annat än perfekt. Vi märker det i oss själva, i vår själviskhet. Och vi märker det i förhållandet till Gud – vi längtar inte efter honom som har skapat oss, utan tycker oftast att vi inte har tid. Här finns ett stort problem. Varför måste Jesus dö? Det är just detta problem som är orsaken. Någon måste ta straffet, och det gjorde han. Han dör, han läggs i graven – för mig.

Men just där, i det mest ogenomträngliga mörker som kan tänkas, händer något stort. Kvinnorna kommer fram till graven. Stenen är bortrullad. En ängel hälsar dem: ”Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här, han har uppstått som han har sagt! Kom och se platsen där han låg.” Jesus är uppstånden! Han lever! Han som var död lever! Det här är något unikt, något som ingen kunnat ana. Vilken glädje mitt i allt mörker! Vilken överraskning för kvinnorna!

Här har vi lösningen på problemet. Jesus, han som tog min synd på sig, han har också segrat över döden! Precis som han dog för mig har han också uppstått för mig. Nu har jag inte bara mina synders förlåtelse i hans död på korset, utan ännu mer: evigt liv och evig glädje i hans uppståndelse! Det är detta som är påskens budskap. Mörkret är skingrat, synden är besegrad och döden finns inte mer. Jesus har uppstått, och han har gjort det för mig!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.