Fridens furste

Vi lever nu i adventstiden, advent som betyder ankomst anspelar här på att vi väntar på att Jesus skall komma till oss, vilket vi firar under julhelgen. Men tills det lever vi i adventstiden och får koncentrera oss på att bereda oss att ta emot den gåva som Gud skänker oss i julens firande.  

Man brukar säga att kärt barn har många namn och så är det verkligen också med Jesus. Ett av de namn man brukar använda om Jesus är “fridens furste”  Motsatsen till frid är när det är oroligt, kaos och fientligheter folk emellan. På många sätt och vis kännetecknar detta vår värld just nu. Kanske väldigt konkret för oss i Europa som lever med ett krig i vår världsdel som vi inte upplevt på väldigt länge. Men också ut i den vidare världen syns många mörka moln på himlen.  

Kanske det också i ditt eget personliga liv finns många områden som för tillfället saknar frid. Du kanske har det jobbigt i skolan eller arbetet, du har problem i olika relationer med din familj eller kompisar. Listan kunde säkert enkelt göras väldigt lång.  

När Jesus kallas fridens furste betyder det att han är den som sist och slutligen kommer att skapa frid hos oss alla människor. Judarna drömde om att Jesus skulle skapa ett stort och mäktigt rike åt dem som skulle funka som ett “fridens rike” här på jorden. Men istället ser vi hur Jesus säger att Hans rike inte kommer att bestå av denna världen. Istället skulle Jesu gärning här på jorden, som kulminerade med korsfästelsen och uppståndelsen visa på ett annat “fridens rike”. Detta rike är den förlåtelse som Jesu gärning har vunnit åt oss där han skapade frid mellan oss människor och Gud genom att dö på korset. 

Kyrkan här på jorden har i 2000 år fått föra denna fridens hälsning vidare från släkte till släkte och ännu idag får det glada budskapet om ankomsten av fridens furste predikas runt om i vår värld denna adventstid.  

Jesus har sagt att vi redan här på jorden får vi ska få ta del av hans rike, fastän vi också lever i en fallen värld. Genom att ödmjuka oss och förlåta varandra kan vi sprida Guds frid också här bland oss människor. Endast det, kan skapa frid i våra brustna relationer mellan människor, familjer och länder. 

 Är vi beredda på att välkomna fridens furste i våra liv? Under denna adventstid får vi fundera över vilka delar i vårt liv som saknar frid och be att Jesu ankomst ska fylla oss med ny kraft att leva i och genom Hans frid.  

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.