Gud har omsorg om oss

Denna veckas söndag har temat “Guds omsorg” och Bibeltexterna handlar därför mycket om hur Gud tar hand om oss människor, fastän vi ofta lägger vår förtröstan på så mycket annat än på Gud. 

En av Bibeltexterna kommer från Matteusevangeliet kapitel 6 verserna 19–24 och lyder som följande: 

Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. 

Hur lätt är det inte som kristen att tappa perspektivet och istället för att se till Guds omsorg se till vilka skatter det finns i världen som kan ge en välgång och lycka. Jesus ger oss en ganska allvarlig varning då han säger att där vår skatt är så kommer också vårt hjärta att vara. Det betyder att det verkligen har en betydelse för oss vad vi väljer att fokusera på i vårt liv. 

Samma sak kan sägas om vad vi väljer att se på och ta del av. Om vi inte vill ta del av det som Gud har att erbjuda kommer vi att för eller senare försätta vår kropp i ett andligt mörker.  

Det gäller alltså att ständigt välja att hålla sig nära Gud och den omsorg som han vill ge oss.

Detta är något vi ständigt kommer att misslyckas med och därför kommer vi också till Gud för att söka tröst och förlåtelse för de saker som går fel. Precis som då lärjungarna förskräckt frågar Jesus hur det ska vara möjligt att komma in i Guds rike med alla de krav som han ställer på oss människor, så får vi också ta del av det svar som Jesus ger lärjungarna: För människor är det omöjligt men för Gud är allting möjligt.  

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.