TRO & LIV

Guds folks hemlängtan

”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni.” Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom.”

I gårdagens evangelietext (Joh 14:1–7) kan vi läsa vad Jesus undervisade till sina lärjungar strax innan påskens händelser. Han uppmanade sina lärjungar att inte känna någon oro utan att tro och förtrösta på Gud och på honom. Därefter berättar han för dem att han kommer gå bort för att bereda plats för dem och sedan ska han komma tillbaka och hämta de sina till sig i sin andra återkomst. I samma händelse frågar Tomas: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” och Jesus svarar med de välkända orden ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Med de orden gör Jesus klart, bortom allt tvivel, att han är den enda vägen till frälsning för oss människor och genom att lära känna honom så lär vi känna Gud.

Det är viktigt för oss att hålla vår hemlängtan brinnande genom bön, bibelläsning och en personlig relation till Gud så att vi inte förlorar målet ur vårt sikte och genom det går vilse i världen och orsakar oss själva mycket onödigt bekymmer. Det får vi be Gud om hjälp till. ”Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.” (2 Kor 4:18)

När vi slutligen kommer fram är det slut på allt som har plågat oss här i tiden och vi får stiga fram inför Herren och se honom sådan han är ”Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.” (Upp 21:4) Då får vi se den himmel som vårt förstånd inte kunnat gripa tag i här i tiden. ”Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom.” (1 Kor 2:9)

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.