Guds omsorg om oss

De senaste dagarna har jag flera gånger kommit att tänka på ett bibelställe i Klagovisorna 3:22-23 ”HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.” Dessa ord yttras av bokens troliga författare Jeremia i en tid av stor nöd och sorg. Jerusalem låg i ruiner. Ändå vänder sig författaren mitt i sin klagan till Herren å förtröstar på honom. 

Vårt liv här på jorden kan mycket väl ligga i ruiner. Alternativt kan framtiden vara full av frågetecken och oklarhet. Hur skall vi då kunna lita och tro att Gud även i dessa stunder har omsorg om oss. Hur kan Gud se till oss och älska oss om det enda vi ser i vårt liv är närmast motsatsen till omsorg. Här gäller det att inte dra slutsatsen om att Gud på grund av allt det jobbiga nog inte älskar mig. Tvärtom möter vi i Bibeln Gud som omsorgsfull och i högsta grad hängiven vad som händer i just ditt liv. Han är till den grad intresserad av vad som sker i ditt liv att han först och främst vill sörja för att du är trygg inför evigheten. Guds kärlek till oss människor sträckte sig ända till döden på korset. Där ser vi kärnan av Guds omsorg för oss. Jesus själv säger i Joh 15:13 att ”Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.” Just detta gjorde Jesus, och bevisade hur långt Gud är villig att gå för att sörja för oss.

Då Gud nu bevisat sin omsorg om oss och till och med gått i döden för oss kan vi även se på vårt liv här på jorden. Guds plan för oss sträcker sig från detta liv in i evigheten. Vi ser dock ofta på endast denna jordens problem. Detta betyder inte att det vi möter här på jorden inte skulle vara verkliga utmaningar, snarare tvärtom. Därför vill Gud även här vara med oss och ha omsorg om oss. Samtidigt bör vi vara medvetna om att vi lever i en värld som är full av synd. Synden kommer plåga oss under hela vårt liv på jorden. Därför kommer vi inte heller undgå sorg och plåga i vårt liv. Ändå kan vi stämma in i Klagovisornas ord om att Herrens nåd är var morgon ny. Även i dag vill han vara en del av ditt liv och utrusta dig med det som du behöver för dagens prövningar. Detta uttrycks på ett befriande sätt i Matt 7.24-34, där Jesus först uppmanar oss att inte sträva efter den här världens rikedomar utan att ”Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.” Gud lovar ha omsorg för allt det vi behöver på vår vandring även här på jorden.

Slutligen kan vi återvända till Klagovisorna och stanna inför orden ”HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.”

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.