Guds vägledning – Del 1

Att förmå urskilja Guds vägledning i ens liv är ett hantverk. När det kommer till att bemästra ett hantverk finns det inga genvägar. För bemästring krävs tid, övning och mognad och urskiljning är dessutom en pågående process genom hela vårt liv. En process både till vår glädje och förargelse. Glädje när vi känner oss veta hur Gud vill leda oss, glädje när vi mognat i att leva som kristna. Förargelse när frågorna bara hopar sig och suger glädjen och visionen ur en likt en blodigel. 

I de fall där vi kan finna ett klart bibelord eller en väldigt tydlig förnimmelse av den helige Andes vägledning så går urskiljningen av sig själv. Frustrationen och förvirring kommer när situationen är mera komplex, valmöjligheterna många och ens hjärtat dras än hit än dit, eller kanske inte rör sig alls! 

När en människa lägger pannan i veck med händerna knäppta frågar hon sig oftast en av dessa frågor eller båda två samtidigt: Gud, vad vill du? eller Gud, vad ska jag göra? I sökandet efter Andens vägledning och maning finns det ett antal vägmärken som hjälper en att navigera i den antingen karga eller kuperade terräng man befinner sig.

Först behöver man fundera ifall svaret på ens fråga finns närmare än vad man trott. Med det menar jag, att man kanske redan vet vad man vill och bara behöver få förlösas i den kristna friheten att vi är även kallade att stå på egna ben. Efter att Samuel hade smort Saul till kung säger han ”gör då vad du finner lämpligt att göra, ty Gud är med dig(1 Sam 10:7) och kung Salomon skriver i Predikaren 11:9 ”Gläd dig, du yngling, i din ungdom, låt ditt hjärta glädjas i din ungdoms dagar. Vandra ditt hjärtas vägar, följ det dina ögon ser. Men vet att för allt detta kommer Gud att döma dig”.

Ifall man fortsättningsvis känner sig osäker och vill att Gud ska visa åt en så får man ta till sig orden i Jak 1:5 ”Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den.” 

Hur vet man då att man fått svar? Till vår förargelse kan det även efter Guds vägledning återstå ett gap. Ett gap som testar oss att stiga över i tro med blicken fäst på Jesus såsom Petrus gjorde. Skulle det visa sig i efterhand att man gjort fel val kommer Gud i sin nåd alltid använda även det onödiga och onda i våra liv till välsignelse. 

Läs vidare om detta tema i del 2 av denna artikel.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.