Läst

Har vetenskapen bevisat att Gud inte finns?

CredoAkademin, som publicerar apologetiska böcker, har gett ut boken “Guds dödgrävare – har vetenskapen begravt Gud?” (God’s undertaker -Has Science buried God?). Boken är skriven av professorn i matematik, John Lennox, vid universitetet i Oxford. Jag har läst boken och rekommenderar den åt alla som är intresserade av relationen mellan vetenskap och tro.

Lennox skriver att fysik och matematik är ur vetenskaplig syn neutrala. Biologi är däremot inte lika neutralt.  Makroevolutionen är mera problematisk då man hävdar att t.ex. fåglar härstammar från icke-fåglar och fiskar från icke-fiskar. Sådana förändringar har man inte observerat i naturen. Däremot är han positivt inställd till ett begränsat naturligt urval, dvs. mikroevolution. Med det menar han små förändringar inom arter t.ex. att hundar och vargar har ett gemensamt ursprung. Lennox är besviken över att många biologer inte drar någon skillnad mellan makro- och mikroevolution. Det är svårt att förstå hur den första cellen och byggstenarna i den skulle ha uppstått. Har den skapat sig själv eller hur kom den till? Det är knepiga frågor. Lennox talar ändå positivt om dem som tror på att Gud använt sig av evolution för att skapa världen. Som en sådan nämner han, den framgångsrike vetenskapsmannen, Francis Collins. Lennox menar alltså att universum är gammalt och har en definitiv startpunkt.

I boken finns intressanta logiska resonemang. Lennox lånar en liknelse av CS Lewis. Någon sätter in 1000 £/dag på ett konto. Detta händer under 4 dagar. Man antar nu att det finns 4000 £ på kontot. Men nej! På kontot finns endast 1000 £. Vad har hänt? Någon måste ha stulit pengarna. Gud ändrar inte på naturlagarna, som han själv skapat, men kan som en ”agent” gripa in i naturen och göra mirakel. Det hör mera till sällsyntheten att Gud gör mirakel. Om mirakel hände hela tiden vore de inte mirakel. Ännu ett exempel från boken. Då man släpper ner ett äpple, så faller äpplet enligt gravitationslagen ner mot marken. Tänk dig då att en person fångar äpplet. Naturlagarna har ju inte ändrat sig utan någon har gripit in.

I avsnittet ” Ett designat universum” skrivs det om universums finjustering.  Ett intressant citat av Albert Einstein lyder: ”Det obegripligaste med universum är att det är begripligt.” I boken behandlas också teman om livets uppkomst. Den genetiska koden med RNA är en svår bit för ateisten. Även professorn, Thomas Cavalier-Smith, erkänner att det inte finns någon detaljerad biokemisk modell för livets uppkomst. I kapitlet ” En fråga om information” behandlas sannolikhetslära inom matematik. Där skrivs om en apmaskin. Han räknar ut hur länge det skulle ta för en apa att skriva dikter av Shakespeare eller Psaltarpsalmen 23 med en skrivmaskin. Slumpen gäller för apor eftersom apor bara skulle trycka på måfå på knapparna. Det är löjligt osannolikt. Hur skulle då universum uppstå genom slumpen utan någon högre intelligent skapare?

Nyateismen har kommit att växa starkt under 2000-talet. Därför behövs det verkligen vetenskapsmän som står upp och försvarar den kristna tron. Sådana vetenskapsmän är, för att nämna några, John Lennox, William Lane Craig, Francis Collins och Alister McGrath. Det är fint att apologetiska böcker har börjat översättas till svenska.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.