Herren Sebaot strider för sitt folk – Del 2

Första delen (https://www.ungitro.fi/herren-sebaot-strider-for-sitt-folk/) avslutades med hur kungen Hiskia i sin nöd ber om Guds hjälp, så att han och hans folk ska bli räddade. Vi kristna i världen som genom Jesus tillhör Guds folk, har all orsak att be till Gud för freden i världen. Alla i världen hör inte till Guds folk, men vi ska be för alla människors kroppsliga och andliga välmående. Vi ska be för våra länders beslutsfattare. Vi ska be för alla styrande i världen och i vårt land så att de skulle få vishet av Gud att säkerställa freden i världen. Vi får be att Guds vilja skulle ske i hela vår värld.  

Vi har inte lämnats ensamma i våra andliga strider, i krig och i nöd. Vi har till vår hjälp den allra största och mäktigaste hjälparen, Herren Sebaot, den himmelska härföraren. Han som bara genom att höja sin röst kan få jorden att smälta (Ps.46:7). Vi ska vända oss till honom och fråga om råd av honom i hans ord, och låta honom strida för oss. Herren vår Gud säger: “Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland folken, upphöjd på jorden.”(Ps. 46:11) Han är den som ger oss vårt dagliga bröd. Han är den som tar hand om alla de kroppsliga behoven; maten, freden, hemmet, våra familjer osv. När vi vänder oss bort från honom kan han ändå väcka oss genom att låta nöd drabba, så att vi på nytt söker till honom och sätter vår lit till honom istället för oss själva. 

Budskapet från Gud genom profeten Jesaja visar att Gud inte har glömt Jerusalem. Folket blir inte utlämnade åt fienden som lockar dem. Hiskia och Jerusalems folk får två löften. (Jes. 37:6-7) För det första skall Herren låta en ande verka i budbäraren Ravshake så att han vänder tillbaka till sitt land när han får höra ett rykte. För det andra berättas det att Herren skall låta honom falla för svärd i sitt eget land. (Se del 3)   

Det första om ryktet som går i uppfyllelse, sker när Sanheribs tjänare Ravshake får höra att en annan fiende har dragit ut i strid med honom i Jesaja 37:9. Vi ser hur Assyriens kung fortfarande är stor på sig själv i Jesaja 37:9–13, och han sänder ett brev med budskapet att kung Hiskia inte ska tro att de kommit undan den assyriske kungen. Han säger bland annat: “Låt inte din Gud som du förtröstar på bedra dig så att du tänker: Jerusalem skall inte falla i den assyriske kungens hand.” När Hiskia får brevet av budbärarna om det Assyriens kung sagt så står det att han ännu en gång går upp till Herrens hus. Där breder han ut brevet inför Herrens ansikte. (Jes 37:14) Sedan vänder sig Hiskia i bön till Gud. (Jes 37:15-20) 

Det står i vår text att Hiskia går upp till Herrens hus, och det får vara en bra påminnelse för oss, att vi går till Herrens hus för att ta del av Hans Ord. Vi får be att Ordet som predikas ska ge oss liv, tröst, styrka, mod och råd. Det är också viktigt för oss idag att be till Gud, när vi möter nöd, frestelse, krig och förföljelse. Då ska vi lyfta fram allt det tunga och svåra inför Herrens ansikte. Hiskia lyfter fram inför Herren de smädelser som gjorts mot Gud, och bekänner att det bara finns en som är Gud som har gjort himmel och jord, och har makt över jordens alla riken, och han ber Gud om räddning. Gud svarar på Hiskias böner och utlovar räddningen för Jerusalem. Gud säger i slutdelen av sitt svar: “…jag ska skydda och rädda denna stad för min och min tjänare Davids skull.” (Jes 37:35) 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.