Reflektioner

Hur ser ett kristet hem ut?

Vad utmärker ett kristet hem? Är det ett hem där allt går bra? Är det ett hem där man tar avstånd från allt som världens barn gör? Här är några saker som jag tycker att är viktigt när vi funderar på vad ett kristet hem är.

Ett vanligt hem

Ett kristet hem är ett vanligt hem. En kristen är, precis som alla andra människor, skapta av Gud till att leva i den värld vi lever i. På det här sättet är vi människor likadana och därför kan och ska ett kristet hem vara ett vanligt hem. Där får vi njuta av de gåvor som Herren gett oss i sin skapelse. Man kan nästan säga att en kristen kan njuta mycket av det goda som finns här i världen, för han vet att allt gott är en gåva av Gud. Vi får ha fritidsintressen och vänner, och vi får glädjas av de fina egenskaper som vi har fått. Ett kristet hem är alltså ett vanligt hem, där man inte flyr undan världen utan lever det liv som Herren har gett.

Ett hem där allt inte är bra

Ett kristet hem är också ett hem där allt inte är bra. Där i hemmet finns också synd, problem, utmaningar och lidande. Där finns det motgångar och lidande, där använder vi Guds goda gåvor fel, vi lyder inte de goda bud som Herren har gett oss, vi är irriterade och surar, vi är arga och säger dumma saker. Och i det kristna hemmet polerar vi inte upp ytan eller sveper bort alla problem och utmaningar som om de inte skulle finnas. I ett kristet hem finns det saker, utmaningar, sår, synder som behöver bearbetas. När man i hemmet lever nära andra människor så kommer man också att märka, i sig själv och i andra, de mindre smickrande egenskaper som finns hos en människa. Ett kristet hem är inte ett perfekt och syndfritt hem, utan ett hem där allt inte är bra.

Ett hem med Jesus i centrum

Ett kristet hem är ett vanligt hem och ett hem där allt inte alltid är bra. Men ett kristet hem är också ett hem där problemen och utmaningarna tas tag i på ett verkligt sätt. Ett kristet hem är ett hem där man låter Gud göra upp med de problem som finns. Där förtröstar man på evangelium, att Jesus Kristus har dött för alla synders och alla syndares skull. I ett kristet hem är Jesus Kristus Herre. Därför är också förlåtelsen viktig. Vi är barmhärtiga för att Gud har varit barmhärtig mot oss och förlåtit oss. Vi förlåter varandra när någon misslyckats, och vi förtröstar på att Herren kan fostra oss till ett liv enligt Hans vilja. 

I det kristna hemmet är också Guds ord viktigt. I ett hem där Guds ord inte finns med, där finns inte heller den sanna Jesus med. Den sanna Jesus hittas i Guds ord, i Bibelns ord. Där möter Han oss med sitt evangelium och ger oss kraft att leva ett liv enligt Hans vilja.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.