Hur ska jag planera min framtid?

En fråga som alla ställs inför åtminstone någon gång under sina liv är hur man ska planera sin framtid. Den här frågan är speciellt aktuell för unga i dag, eftersom vi lever i en tid där vi i väldigt hög grad kan påverka våra egna liv. Dagens unga står inför stora livsval vad gäller bl.a. utbildning, livskamrat och boendeort. Som kristen kan dessa val bli ännu mera komplicerade när man funderar på vilka val som står i enlighet med Guds plan för våra liv. Hur ska vi kunna vara säkra på att vi gör smarta val som dessutom hedrar vår Herres vilja?

Det kan vara bra att inleda med en för detta ämne central bibelvers från Ordspråksboken 19:21; ”Många planer har en man i sitt hjärta, men Herrens råd ska bestå”. Guds vilja kommer alltså alltid att förverkligas, oberoende av våra egna planer och drömmar. I Jakobs brev hittar vi även en varning för att planera vår framtid allt för strikt och långtgående. Vi uppmanas i stället att leva enligt principen ”om Herren vill och vi får leva ska vi göra det eller det”. När vi gör upp planer för vår framtid är det alltså viktigt att vi minns vem som är Herre i våra liv och vems vilja vi strävar efter att följa. Det betyder dock inte att vi ska bli helt passiva eller undvika all ta ansvar för vår framtid. 

Ett perspektiv på denna fråga hittar vi i Jesu liknelse om talenterna. I liknelsen reser en mästare bort och ger under tiden sina tjänare i uppdrag att förvalta hans egendom. När han återvänder blir tjänarna tvungna att göra räkenskap för hur de förvaltat talenterna. De två tjänare som hade investerat pengarna lönsamt blev upphöjda, medan den tjänare som grävt ner sin talent av rädsla för att förlora den fick höra hårda ord av sin mästare. På samma sätt kommer vi en dag att göra räkenskap för hur vi har använt våra liv. Talenterna i liknelsen beskriver de olika gåvor och förmågor som Gud har gett var och en av oss. Vi är alltså kallade till att bruka dem till våra nästas välsignelse och Herrens ära. 

Ovan nämnda bibliska riktlinjer kan vara bra att tänka på när du ställs inför val som påverkar din framtid. Som kristna får vi frimodigt bruka de gåvor som Herren gett oss. Det här kan rent praktiskt betyda att vi utbildar oss till ett yrke som vi trivs med, så att vi kan bidra till samhället och ta hand om våra familjer. Likaså är vi kallade till att tjäna vår församling och våra nästa med det som Gud har gett oss. Om du oroar dig för att du ska råka göra fel beslut och hamna in på en väg som inte står i enlighet med Herrens plan för ditt liv, kan du påminna dig om löftet till det nya Israel i Jesaja 30:21; och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så ska dina öron höra detta ord bakom dig: “Här är vägen, gå på den”. Om vi söker Gud och strävar till att följa hans vilja kan vi räkna med att han vid behov korrigerar kursen för våra liv så att den passar in i hans stora plan. 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.