Andakt

Hur ska vi hantera pengar?

Du har säkert någon gång funderat eller fått frågan om vad du skulle göra om du fick en miljon. Du kanske funderar på vilken bil du skulle köpa, vilken resa du skulle åka på eller kanske på att betala bort alla dina skulder. Kanske du till och med överväger att ge en stor del av pengarna till välgörenhet. Hur som helst, så har den här frågan en konstig förmåga att fånga vår uppmärksamhet och skapa diskussion. Pengar har en märklig dragningskraft.

I Lukasevangeliets tolfte kapitel förklarar Jesus genom en liknelse, hur viktigt det är att vi är trogna med de gåvor vi fått av Gud (läs gärna hela Luk 12:42-28!). Det första vi ska lägga märke till är att allt vi har fått här i livet är en gåva. Detta gäller alla områden i livet – också de pengar vi fått! Hela jorden tillhör Herren och allt som finns på den är hans. Så när vi närmar oss frågan hur vi ska hantera pengar, ska vi först komma ihåg att vi egentligen talar om Guds pengar.

Men den här dragningskraften vi talade om, har en förmåga att dölja sig, så att vi själva inte märker av den. Jesu ord lite tidigare i Lukasevangeliet är slående: ”Se till att ni aktar er för all slags girighet, för livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar.” (Luk 12:15). Ni måste akta er! Det kan smyga på er. Ni kan vara giriga! Du kan vara girig! Jesus varnar oss för att vara giriga, inte för att Gud skulle lida eller bli fattig av det, men för att vi själva och de vi har runt om oss blir det.

I sitt brev till korintierna förklarar Paulus närmare hur vi ska tänka om pengar: ”Men tänk på detta: Den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.” (2 Kor 9:6-8). Bibeln ger en klar bild om hur det kristna förhållningsättet till pengar utformas av en radikal generositet, som präglas av glädje i att få ge av det man har.

Hur är det med dig själv? Har du varit en trogen förvaltare, också i det allra minsta? Har du handlat med pengar som du borde? Ifall du, som jag, har misslyckats i uppgiften att hantera pengar, uppmanar jag dig att vända blicken mot korset, mot den fullkomlige glade givaren. Vi får vända oss till honom som gav den allra största och dyraste gåvan, nämligen sitt eget liv. Han som offrade allt för vår skull, ger oss också allt det vi behöver. I Jesu Kristus och i hans korsdöd finns källan till förlåtelse och kraften till att troget förvalta våra pengar.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.