Reflektioner

“I want you!” – Guds kallelsetider

”I want you!” stod det på en reklamaffisch 1917 i USA med den fiktiva figuren Onkel Sam pekandes på en samtidigt som han spände ögonen i en. Hans skarpa blick och ord skulle väcka  liv i de unga amerikanska pojkarnas hjärtan att de är kallade, kallade att anmäla sig till armen för att dra ut i 1:a världskriget, din insats behövs, just dig kallar jag!

Jag har reflekterat en del över min plats i universum, Guds plan med mitt liv och vägen dit. Kallelse och kallelsetider är ett tema som ligger nära mitt hjärta, dels för att det är en stor del av min egen berättelse men också för att det är så härligt att se människor blomma ut. Det är så härligt att se en människa som trivs i sin kallelse, en människa som gläds över sin möda och som njuter av mat och dryck och som prisar Gud för dessa tre gåvor. Jag har sett sådana människor både på foderfabriken där jag jobbade innan studierna, på korvfabriken, även i Guds ord förkunnare och artister har jag sett den tillfredsställelsen. Glädjen över dessa tre gåvor från Gud. Men på alla dessa platser finns även människor som är olyckliga, människor som inte är tillfreds. I en människa är själen orolig, i en annan har själen funnit ro. Jag tror den ena själen har funnit sin kallelse och den andra inte. 

Jag minns ett av min morfars slagord ”arbete skapar glädje” och min mormors kända karaktärsdrag när att hon var tillfreds med sin tillvaro. Jag lyssnade nyligen igenom Predikaren och märker hur både morfar och mormor levde utifrån den vishet Gud ger oss genom Predikarens livserfarenheter i Bibeln, den visheten hade satt sig i ryggmärgen på dem.   

När vi rör oss på området kallelse och dess tid går jag till Gamla testamentet. ”Allt har sin tid, allt som sker under himlen.” Vilken fin tröst från Gud till oss, han lär oss även att de rättfärdiga och visas gärningar är i hans hand. Gud, han har monopol på helhetsperspektivet, hans ser längre än 1000 generationer och uppenbarar bara en del för sitt folk. Vi människor får överlåta våra liv och gärningar i hans hand och låta honom sy in dem i det stora mönster han syr på universums tyg, det Gud gör består för evigt. Jag minns hur jag sitter i ett fullt litet kyrkorum i Sverige. Där framme sitter den gamla biskopen Martin Lönnebo, han är 88 år gammal. Med lugn och varm stämma säger han att vi ska sträva till att vara som kakelugnar. Ännu efter att veden har brunnit ut och elden slocknat sprider kakelugnar värme. Ännu efter att vi läggs ner i graven, i väntan på att uppstå när Jesus kommer tillbaka, kan vi ha en inverkan på människor. Har vi sått goda frön kan dessa växa upp efter oss, böner vi bett kan få sina svar, det goda vi har gett till människor kan sprida värme runt omkring sig ännu efter att vi har slocknat. 

Det som jag har lärt mig under min vandring med Herren är att han alltid bekräftar sina kallelser och att den längtan han har lagt ner i våra hjärtan är en bra indikator på vad Gud vill låta oss göra. Predikaren skriver ”Vandra ditt hjärtas vägar, följ det dina ögon ser”. Därför brukar jag alltid fråga människor ”tänk att du ligger på din dödsbädd och någon frågar, är du nöjd med vad du åstadkommit i livet”. Tänk att du svarar ja och ska berätta varför, vad svarar du, vad gjorde att du upplevde livet som tillfredsställande?” Det finns mycket gott att göra här på jorden, mycket som bringar glädje men vad tilltalar just dig? Livet har vissa höjdpunkter, vissa mål som uppnås, en del avgörande beslut och handlingar. Men emellan allt detta finns förberedelsetider, för allt har sin tid. Livet är en helhet, livet är en komposition innehållande både mörka och ljusa toner, säsonger av tider i väntrum (förberedelsetider) och de stora ögonblicken (skördetider). Omfamna alla delar av livet, både skratten och tårarna, både tider när du sår och tider när du skördar. 

Min morfars och mormors hem var ett öppet hem, ett äktenskap behöver inte bara ta tid från andra, det kan även vara en dubbel resurs, en dubbelt så stor famn att välkomna hög och låg in i. Dela ut ditt lyssnande öra, dela upp det du fått av Herren och ge åt många, dela ut ömma ord av kärlek till själar, skänk din tid till andra. 

Herren med dig när du utforskar och vandrar tillsammans med honom fram. ”Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.