TRO & LIV

Inledning till Psaltaren

Psaltaren har ibland kallats för ”bibeln i Bibeln”, eftersom troende genom alla tider har tyckt särskilt mycket om just den här boken. Psaltaren är en poetisk skriftsamling som innehåller lovsånger, dikter och böner. 

Den främsta författaren av Psaltaren är kung David, som var musikalisk och duktig att formulera vackra sångtexter. Minst 73 av psalmerna är skrivna av honom. Men det finns också andra psalmförfattare: Asaf, ”Koras söner”, Salomo, Heman, Etan och Mose. Några psalmer är anonyma. Psalmerna har skrivits vid olika tidpunkter under flera hundra år. Enligt den judiska traditionen var det den skriftlärda Esra som sammanställde boken i dess nuvarande form, ungefär år 450 f.Kr. 

En väldigt stor del av Psaltaren är skriven i form av böner och lovprisning som sångernas författare riktar till Gud. Många psalmer är också skrivna som påminnelser till oss människor om vem Gud är, om hans trofasthet, och hur han har verkat genom historien. Syftet med Psaltarens sånger är att de ska hjälpa Guds folk att be, och uppmuntra oss att hålla oss till Guds ord och lita på hans löften medan vi väntar på att hans rike kommer. 

På Gamla testamentets tid sjöngs psalmerna flitigt i Guds tempel, både av lovsångskör och som växelsång mellan präst och församling. Man sjöng också psalmer i hemmen, i synagogorna och under pilgrimsvandringarna till högtiderna i Jerusalem. När Jesus vandrade på jorden som jude i Israel, sjöng också han ur Psaltaren tillsammans med sina lärjungar. När Jesus hängde på korset, talade han sju gånger. Tre av de gångerna citerade han ord ur Psaltaren! Jesus identifierade sig alltså starkt med orden i psalmerna. Han är själv Guds Ord som blivit människa, han är också den som öppnade Guds rike för oss – det rike som psaltarens texter uttrycker längtan efter. Dessutom är Jesus vår överstepräst och förebedjare inför Fadern. Därför kan man säga att hela Psaltaren doftar av Jesus. 

Precis som på GT:s tid sjunger kristna också idag sånger med texter från Psaltaren. Både äldre gudstjänstliturgi och moderna lovsånger lånar gärna ord ur de gamla älskade texterna. Och precis som Jesus citerade ur Psaltaren när han bad och vände sig till sin himmelske Far, får också du och jag som enskilda troende göra på samma sätt. I Psaltaren gömmer sig många olika slags känslor och upplevelser – oro och tillit, ilska och glädje, klagan och jubel. Någon har sagt, att det är bra att läsa Psaltaren tills man känner igen sitt eget hjärta, eller tills man upplever att psalmens ord uttrycker just det man själv känner. Då kan man stanna upp och be med hjälp av den versen. Då kan också Psaltarens ord påminna oss om vem Gud är, och hjälpa oss att tacka och lita på honom. 

 

Inför bibelstudium: 

1) Läs Psalm 22. Känner du igen Jesus i texten? Var?

2) Läs några psalmer och var uppmärksam på om du känner igen dig själv i någon vers. Vill du prova att läsa orden högt för dig själv som en bön till Gud?

3) Behöver du bli påmind om vem Gud är, och att du kan lita på honom? Leta i Psaltaren efter en vers som just du behöver komma ihåg!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.