Andakt

Jesus ger liv

Temat för inkommande söndag är ”Jesus ger liv”. Order ”liv” är intressant på många sätt. Vad betyder det att ha ett ”liv”? Det finns ingen som kan förklara vad det är som händer när livet lämnar en person. Eller vad det är som får ett träd att växa och sträcka sig mot ljuset. Jesus säger att han är Vägen, Sanningen och Livet. Han säger alltså att Han är det liv som finns i allt levande i vår värld. I en del av texten från Rom 8:18-23 läser vi: 

Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.

När Gud skapade världen var allting gott och enligt Hans vilja. Men människa gjorde uppror mot Gud och Hans bud. Precis som idag kom frestaren till människan och frågade: ”Har Gud verkligen sagt?”. Människan ville vara sin egen herre och gjorde det som Gud hade förbjudit dem att göra. Därför drabbades människan av förgängelsen som vi läser i texten. Döden kom in i världen och människan blev slav under synden och alla dess följder.

När vi ser till oss själva och våra gärningar finns det inte mycket som skulle kunna visa på att vi skulle handlat annorlunda än de första människorna. Vi vill inte heller ha någon annan som vår Herre. Istället vill vi gå vår egen väg fastän vi vet att den inte är enligt Guds vilja. När vi ärligt granskar oss själva efter Guds tio bud och måste vi konstatera att vi är skyldiga på punkt efter punkt. Vi vet att de små goda gärningar vi gör inte kan uppväga alla de felsteg vi gjort under vårt liv. 

Ändå talar bibeltexten om hur det ändå finns hopp för oss människor. Det talas om att ”nå fram till Guds barns härlighet”. När Jesus dog för oss på Golgata kors hade han levt det livet vi alla borde ha levt. Han hade underordnat sig Gud i allting och varit en tjänare för andra ända till det bittra slutet. Det ligger en djup mening i Jesus uppståndelse från de döda. Jesus kunde inte hållas tillbaka av döden, istället övervann han döden och triumferade över den. Därför är inte döden vår Herre utan Jesus Kristus den levande Frälsaren är den som är värd all lov, tack och ära. 

Tack vare Jesu verk kan vi frimodigt gå fram inför Gud och veta att Jesus som går före oss har besegrat döden en gång för alla. Vi som var döda inombords får gå bakom Jesus kors där dödens makt inte kan komma åt oss. Istället får vi  ta del av det liv Jesus ger åt alla de som vill följa honom på Hans väg. 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.