TRO & LIV

Jesus hjälper i nöden

I svåra tider får vi klänga fast vid Guds löften! Han är mäktig, sann och det är omöjligt för honom att ljuga (Heb. 6:18). Nedan finns tre av de fantastiska löften som Gud har givit oss. Jag tycker att dessa löften är speciellt trösterika då vi möter motgångar och svåra situationer i livet. 

  1. “Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut”. (Matt. 28:20). Jesus överger oss aldrig. Hans godhet är så stor att han ger oss sin helige Ande för att stödja, uppmuntra, styrka och peka på Jesus. 
  2. “Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig.” (Ps. 50:15). Gud lovar att han hör oss och att han ska hjälpa oss. 
  3. “Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.” (Rom. 8:34). Utöver den stora kärleksförklaringen som Jesus har visat åt oss på korset är det även trösterikt att Jesus, världsalltets Skapare, ber för oss. 

Kanske du, kära läsare, har upplevt någonting svårt och omskakande i ditt liv. Då kan orden i Joh 11:35 vara dig till tröst; “Och Jesus grät.” I bibelberättelsen som beskrivs i Joh 11, uppväcker Jesus Lasarus från graven. Då Lasarus dog får vi se att judarna och Lasarus systrar Maria och Marta sörjde detta. Före Jesus uppväcker Lasarus från graven gråter han och är djupt rörd (Joh. 11:38). Jesus sörjer Lasarus död. Vi får tro att då vi möter stor sorg och svårigheter berör det Jesus. Och fastän vi inte alltid förstår det får vi även lita och klänga oss fast vid orden i Rom. 8:28Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.”

I svåra tider kan vi även reflektera över det ljuvliga evangeliet. Hur Gud i sin stora nåd sände Jesus för att leva, dö och uppstå för våra synders skull. Detta hopp får vi klänga oss fast vid, då inget annat hopp finns. 

Jag tycker att Rom. 8:38-39 sammanväver vår relation i Kristus på ett fängslande sätt; “Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre”. Att Jesu kärlek gentemot oss är så väldig, att så kraftiga saker såsom död, höjd eller änglar inte kan skilja oss från det, torde få oss att lyfta blicken. Fästa ögonen på Jesus, han som har älskat oss, han som hjälper, älskar och räddar oss. 

Låt oss frimodigt ta tag och klänga oss fast i Jesu läkande och underbara ord och hans mäktiga löften!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.