Jesus segrar över frestelserna – del 1

Inkommande veckoslut har vi första söndagen i fastan, som behandlar Jesu seger över frestelserna. Evangelietexten är från Matt 4:1-11. Läs gärna evangelietexten innan du fortsätter med denna skrivelse. 

Evangeliehandlingen börjar med att Jesus av Anden drivs ut i öknen med ett syfte: “för att frestas av djävulen”. Evangelisten gör därefter ett hopp framåt. Då har Jesus fastat i öknen under en lång tid; “fyrtio dagar och fyrtio nätter”. När den tiden hade gått blev han hungrig, och då kommer djävulen fram med sina knepiga frestelser.  

Den första frestelsen angriper de kroppsliga behoven, mat och hunger. I texten står det “Då kom frestaren fram och sade till honom: om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd” 

Jesus svarar: “Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.” I Johannesevangeliet 4 säger Jesus om mat på följande sätt: “Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk”. Jag tror vi får ta Jesu ord till oss. Han accepterar sin uppgift att vara hela världens offerlamm, och hungern efter den kroppsliga maten ska inte hindra honom från att utföra Guds uppdrag. Vi får också bli styrkta av den himmelska maten genom Guds mun, som är nedskrivna i vår Bibel. Det ligger oss så nära till hands att de egna begären, frestelser och njutningar kommer i vägen för Guds rika löften till oss. 

I den andra frestelsen lockar djävulen med att Jesus ska använda sin makt på ett felaktigt sätt, och han använder Skriften för att bestyrka detta handlande. Djävulen tar med Jesus till tempelmurens krön och säger: ”Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han ska befalla dina änglar, och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten.” 

Precis innan evangelietexten har vi Jesu dop, där han bekänns vara Guds Son, och där får Jesu uppdrag sin början. Djävulen däremot vill försöka spela Jesu makt som Guds Son emot honom. Han vill liksom säga att om det verkligen är så att du är Guds Son, kan du då inte göra xyz… Vi ser också att djävulen kan rycka ut ett bibelord ur sitt sammanhang för att få fram sin vilja. Jesus tar tydligt avstånd och säger: “Det står också skrivet: Du ska inte fresta Herren din Gud”. Han som själv är Gud, känner till Gud Faderns vilja. Han skulle ha kunnat ignorera djävulen utan att säga ett ord, men det är till välsignelse för oss att han med Guds ords hjälp tar avstånd från djävulens frestelser.  

I den tredje frestelsen visar djävulen honom alla världens riken och härlighet och han sade till Jesus: “Allt detta ska jag ge dig, om du faller ner och tillber mig”.  

Den sista frestelsen är tvådelad. Han erbjuds den världsliga makten, ifall han tillber djävulen. Men vad svarar Jesus: “Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna.” Jesus faller inte i frestelsen, utan han visar med Skriften att det endast är Herren Gud som ska tjänas.  

När Jesus hade utstått alla dessa frestelser står det att djävulen lämnade honom, och änglar kom och betjänade honom. Jesus segrade över frestelserna. I nästa del ska fundera på tre saker att ta med oss från evangelietexten. 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.