Andakt

Jesus segrar över frestelserna

När man hör temat ”Jesus segrar över frestelserna” är den första händelsen man kommer att tänka på antagligen då Jesus, strax efter han blivit döpt av Johannes Döparen, blir frestad av Satan i öknen. Jesus lät sig inte luras av Satans tomma löften utan höll fast vid det uppdrag han kommit hit för. Han avslöjade Satans bedrägliga sätt att snedvrida Bibelns budskap genom att hänvisa till andra ställen i Bibeln.

När jag funderade på den här rubriken var det ändå en annan händelse som talade starkare till mig, nämligen de frestelser som Jesus mötte under sin egen avrättning. I Markusevangeliet 15:29-32 kan vi läsa: De som gick förbi hånade honom [Jesus] och skakade på huvudet och sade: “Ha! Du som river templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv och kom ner från korset!” På samma sätt förlöjligade översteprästerna och de skriftlärda honom och sade till varandra: “Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Messias, Israels kung! Nu får han komma ner från korset, så att vi får se det och tro!”

När Satan frestade Jesus visste han mycket väl att Jesus var den evige Gudens son och att universum var skapat genom honom. Han visste att Jesus var mäktigare än han själv någonsin kunde bli. Vid korset var det annorlunda. Mänskorna som hånade Jesus var tydligen helt övertygade om att han var totalt hjälplös sedan han var sönderpiskad och fastspikad. När de utmanade honom att stiga ner från korset för att bevisa sin gudomlighet så var de säkra på att han inte hade makt att röra sig ur fläcken. Det verkar som om de trodde att kraftgärningarna som Jesus hade gjort i deras åsyn bara var skickliga partytrick, ungefär som när en illusionist drar upp en kanin ur en hatt. Nu när han var fastspikad var han maktlös, resonerade man.

Tänk vilken viljestyrka! Vilken sekund som helst hade Jesus kunnat stiga oskadd ner från korset och kalla till sig stora skaror mäktiga änglar som på nolltid skulle göra processen kort med de som torterat honom. De som hånat honom skulle ha varit utom sig av häpnad och varit tvungna att erkänna hans gudomliga makt. Men Jesus stod emot frestelsen, för han tänkte på dig. Om han hade lämnat sitt stora uppdrag halvfärdigt skulle det ha varit ute med dig. Jesus teg och tog emot mänskornas hån och tortyr för att han visste att du annars förr eller senare skulle vara tvungen att möta Gud precis så syndig som du är i dig själv. Tack vare att han stod emot frestelsen att ta till sig den ära han förtjänade, får du istället del av hans ära efter det här livet om du vill tro på honom. Om du inte redan har tackat ja till erbjudandet, så bestäm dig snart. Det gäller livet.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.