FRÅGOR & SVAR

Kan en kristen vara homosexuell?

Fråga: Kan en kristen vara homosexuell?

Sexualiteten är en av de starkaste krafterna som är nedlagda i människan och hör enligt Guds plan hemma i äktenskapet. I förbundet mellan en man och en kvinna kan sex bli en gåva för livet och till liv av livets Gud.

Vi är idag utsatta för en ständig press att acceptera homosexualitet. Det sker genom massmedia, filmer, lagstiftning, skolans undervisning och till och med biskopar och präster. Vad ska man då riktigt tro? Vet vi bättre i dag än vad till exempel Paulus gjorde? Och vad ska vi säga till de homosexuella som säger att de har en bra relation?  Och vem har rätt att förvägra dem kärlek?

Kan då en kristen vara homosexuell? På den frågan svarar vi ja. Evangeliet utesluter nämligen ingen på grund av till exempel sexuell inriktning. Skall man bli utesluten måste man utesluta sig själv. Men genom evangeliet erbjuds en fullkomlig förlåtelse som bryter ner alla hinder för att vara ett Guds barn. Den kristna församlingen har aldrig tagit avstånd från människor som tidigare praktiserat homosexualitet men fått omvändelsens nåd. Tvärtom har man glatts över att de finns med i kyrkan och sett det som ett bevis på evangeliets makt.

Kan man då vara kristen och utöva homosexualitet? På den frågan måste vi svara nej! Vår avvisande hållning bygger på ingenting annat än Guds eviga ord. Djupast sett handlar det om vårt eviga väl. Gud välsignar aldrig ett liv som enligt Bibeln är synd.

Bibeln är mycket entydig i sin negativa inställning till homosexuella relationer. Det gäller såväl GT som NT. I bland annat den kända texten i Rom 1 ger Paulus exempel på konsekvenser av bortvändheten från Gud. Särskilt nämner han homosexualiteten, kanske därför att den framstod som ytterst chockerande bland judarna.

I brevet till Timoteus skriver han: ”Vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga… för dem som utöver otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare…” (1 Tim. 8-10).

Det är fullt möjligt, tror jag, att hålla fast vid Bibelns avvisande syn på homoerotik och samtidigt ha omsorg om människor som kämpar med denna sexuella inriktning. Och i mötet med dem tillämpa kärleksbudet.

Jag vill ännu betona en sak som vi bör tänka på när vi har att göra med homosexuella vänner. Sexualitet är svårt för alla. Alla är vi syndare också på det området och alla har sin kamp, även du och jag. Livets mening är inte heller i första hand sex utan ett gott liv med Gud under hans välsignelse.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.