FRÅGOR & SVAR

Kan man vara kristen och feminist?

Fråga: Kan man vara kristen och feminist?  

Din fråga är aktuell och viktig. Vi lever i en tid där alla har åsikter om allting, oberoende av om de känner till fakta eller inte – och nu om någonsin är det viktigt att känna till lite historia. I det här fallet, feminismens historia. Varifrån kom den och hur ser den ut idag? Och vad säger Bibeln (inte människor) om de frågor som feminismen kämpar för.

De första sk feministerna kämpade under början och mitten av 1800-talet för att kvinnor skulle få de rättigheter som vi idag tycker att är helt självklara. De kämpade för att kvinnor skulle ses som lika mycket värda som männen – och för rätt till utbildning och rösträtt. Det här kallas för den första feministiska vågen.

Den andra vågen kom på 1960-talet och såg då rätt annorlunda ut. Den kom samtidigt som den sk sexuella revolutionen och handlade också mycket om samma ämnen. Man ansåg bla att alla kvinnor hade rätt till fri sex, preventivmedel och, vid behov, abort.

Feminismen från 1980-talet och framåt kallas för den tredje vågen. Idag är feminism ett samlingsnamn för en hel del olika idéer och hjärtefrågor. De minst radikala feministerna jobbar för ett jämlikt samhälle där det bla finns lika många kvinnliga chefer som manliga. De mest radikala ser männen som roten till allt ont. De ser könen (man/kvinna) som en social konstruktion och kämpar för att ord som pojke och flicka ska försvinna från vårt samhälle. Abort ses som en självklar kvinnlig rättighet.

Vad säger då Bibeln om oss kvinnor och vårt förhållande till männen?

Bibeln lär oss att Gud skapade två olika kön som är lika mycket värda i Hans ögon. Tillsammans är de, mannen och kvinnan, en avbild av Gud själv. Gud – som är klokare än någon av oss någonsin kan bli – bestämde att mannen ska vara familjens och församlingens ledare. Han gav också männen instruktioner för hur det ansvaret ska skötas. Mannen ska leda i kärlek och med en tjänande anda – som Jesus själv gjorde. Ingenstans i Bibeln hittar man stöd för kvinnoförtryck eller övergrepp. Ingenstans hittar man heller stöd för att vi kvinnor ska se på männen som våra fiender och försöka ”ta makten” ifrån dem. Bibeln lär också att ALLT liv är värdefullt och viktigt. Också det lilla ofödda barnets liv. Bara en kärleksfull och allvetande Gud kan bestämma om en liten ofödd pojke eller flicka ska få leva.

Skulle man som kristen på 1830-talet ha kunnat kalla sig feminist och kämpa för kvinnors grundläggande rättigheter? Mycket möjligt. Kan man år 2018 vara kristen och kalla sig feminist i den betydelse den har idag? Knappast. Samtidigt som vi är tacksamma för de grundrättigheter som man på 1800-talet kämpade för, måste vi också ärligt kunna se att mycket av det feminismen idag står för går helt emot Guds ord. Också i den här saken får vi göra ett personligt val: Följer vi Guds goda plan ELLER de teorier som är populära idag?

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.