Kristen på goda grunder

När jag var i tonåren tvivlade jag på frågor som gällde kristen tro, och mitt tvivel berodde mycket på att jag inte fann svar på mina många frågor. Misstaget jag ibland gjorde var att dra slutsatsen att det inte fanns svar på mina frågor. Efter några år av kämpande med frågorna märkte jag att kristna genom alla tider gett goda svar på den kristna trons utmaningar. Det här märkte jag speciellt när jag läste Stefan Gustavssons bok Kristen på goda grunder (CredoAkademin, 1997). Det är en apologetisk bok, en bok som försvarar den kristna tron.

Boken har tre delar. I första delen lyfter Gustavsson fram varför kristen tro är sann. Han diskuterar hur vi kan veta att Gud finns, och varför vi kan tro på den kristna trons Gud. Gustavsson förklarar hur vi frimodigt kan tänka att det är förnuftigt att tro på en Gud som skapat himmel och jord. Universum är ingen illusion och har inte kommit till av sig självt. Nej, allt som finns har kommit till genom någon eller något som står utanför tid och rum. Undersöker vi världen kommer vi att märka den ordning och design som finns. Det här pekar på alltets ursprung, en skapande Gud som står utanför tid och rum. Jesus Kristus, som vi läser om i vår Bibel, visar vem den här personliga Guden är. Jesu uppståndelse från de döda visar på ett övertygande sätt att Jesus var den som Gud har sänt. (läs mera om uppståndelseargumenten i Alexander Nilsens artikelserie). 

Efter att ha presenterat den kristna tron, tar Gustavsson i bokens andra del och besvarar de vanligaste utmaningarna till kristen tro. Han besvarar ondskans problem, hur det kan finnas lidande och ondska ifall Gud är allsmäktig och god. Han diskuterar relativismen, påståendet att alla religioner i grund och botten berättar om samma saker. I bokens tredje del berättar Gustavsson lite om apologetiken, alltså trosförsvaret. Varje kristen har blivit kallad att stå upp för det man tror på. Paulus säger i 1 Petr 3:15:  Var ständigt beredda att svara (grek. apologia) var och en som ber er förklara det hopp ni har. 

Den här boken gav mig säkerhet i min kristna tro. Tron som väckts genom evangelium stärktes av de förnuftsargument jag fick ta del av. Boken hjälpte mig genom mitt tvivel. Jag fick erfara det som Paulus skriver om i 2 Kor 10:4–5: Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Jag har goda skäl till att tro att Gud finns och att Han sände sin son Jesus för att dö på ett kors för mina synder. Han uppstod så att också jag ska få uppstå. Min jordiska död betyder inte att jag tar slut, det finns evigt liv för den som är och dör i Jesus Kristus. Trons utmaningar får vi möta med jämna mellanrum, men vi får frimodigt ta oss an de här utmaningarna. Kristen tro ger svar på livets stora frågor.

Boken Kristen på goda grunder börjar vara slutsåld, men hittas på många bibliotek och hem för lån. Får man inte tag på boken, kan man söka efter andra böcker av Stefan Gustavsson. Till exempel kunde böckerna Skeptikerns guide till Jesus (del 1 och 2) och Behöver tron försvaras? vara intressanta för den som vill läsa om den kristna trons försvar.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.