Reflektioner

Kristen tro i all sin enkelhet

Ibland när vi funderar på kristen tro kan vi, av olika orsaker, göra det onödigt komplicerat för oss så att vi inte ser den kristna tron i all sin enkelhet. Ibland är det bra att återgå till de enkla svar som den kristna tron ger. Den kristna tron handlar ju, i all sin enkelhet, bara om Kristus. Paulus skriver i 1. Kor 1:20 att alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja. Är det verkligen så enkelt? Ja, det tror jag! Här är sju frågor där svaret hittas i Kristus. Hoppas det kan vara er till hjälp!

Vem är vi?

I Gal 2:19-20 står det på ett mycket intimt sätt hur Jesus är med oss och hjälper oss i våra liv: Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.

Vem är Gud?

När vi tänker på Gud, världens och stjärnornas skapare och härskare, glömmer vi lätt bort att Gud faktiskt en gång har närmat sig oss genom Jesus Kristus. I Jesus bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt (Kol 2:19).

Vad är en församling?

Alla kristna hör till Kristi kyrka som också är Kristi kropp. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. (1 Kor 12:27)

Vad är kyrkans budskap?

Kyrkans budskap är evangeliet, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna (1 Kor 15:3, 4).

Vad är sanning?

Jesus säger: Jag är vägen sanningen och livet. (Joh 14:6) Sanningen är alltså inget teoretiskt vi ska plugga utan en person vi får lära känna.

Vad är meningen med livet?

I Joh 14:6 nämner Jesus också att Han är livet. Gud har en gång genom skapelsen gett oss liv, och vägen tillbaka till Gud, Livgivaren, är genom Jesus. Genom Jesus Kristus har vi det liv som Gud skapat oss för.

Vad är död?

Paulus säger: Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst.  (Fil 1:21) När vi av Guds nåd dör bort från oss själva och börjar leva för Kristus, kommer vår biologiska död att vara början på ett nytt och evigt liv med Jesus.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.