Trons ABC

Kyrkan

I trosbekännelsen heter det ”Jag tror på en helig, allmännelig kyrka”. Vad betyder ordet kyrka? Är det fråga om Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, den Romersk-katolska kyrkan eller är kyrkan helt enkelt byggnaderna där människor gör kristna saker? Svaret är inget av dessa. Medan man förstås kan tala om kyrkan som en byggnad eller kyrkan som en organisation med regler och anställda, så säger Bibeln något annat om vad kyrkan är: kyrkan är nämligen alla de som tror på Jesus Kristus!

Det finns ju människor som tror på Jesus i alla kyrkor, precis som det kan finnas sådana som inte alls tror på Jesus fast de hör till en kyrka. Därför består Kyrkan med stort ”K”, alltså Kristi kyrka dit alla som tror på Jesus hör, inte av något enskilt samfund eller någon organisation på jorden – utan den är något som finns i alla kyrkor där det finns kristna. Trots att de finns i olika samfund är de ändå delar av en och samma Kristi Kyrka. Det finns egentligen bara en enda Kyrka, alltså en samling av alla de som hör till Jesus i hela världen och genom historien.

Kyrkan är alltså mer än den organisation som ordnar gudstjänster, ungdomskvällar, skriftskolor och själavård. I sin rätta betydelse innebär nämligen Kyrkan den plats där Jesus Kristus möter människor. Han möter dem på många olika sätt, t.ex. genom att vi läser Bibeln, sjunger samma lovsånger som de första kristna i gudstjänsten (Helig, O Guds Lamm, Herre förbarma dig osv.), ber, går till nattvarden och döps. Jesus finns själv i Guds Ord och i nattvarden och dopet, och när människor använder sig av dem blir Kyrkan närvarande, vilket t.ex. Finlands Evangelisk-lutherska kyrka gör.

Där kommer vi till det viktigaste en jordisk kyrka kan göra. Det är inte att påverka i politiken eller ge krishjälp för människor, även om de här är viktiga bitar av det den kristna Kyrkan gör. Istället är det att göra det samma som de första kristna på Bibelns tid gjorde: tala om det som Jesus gjort, läsa Bibeln, döpa människor, gå till nattvarden och be tillsammans. Allt det här händer i gudstjänsten och sker också på läger eller bibelstudier, och då det händer, kommer Jesus själv till oss och gör oss till sin Kyrka, till kyrkan med stort ”K”, till de som hör till Jesus. På samma sätt kan man säga att en kyrka som kallar sig ”kyrka”, men som inte talar om Jesus, läser Bibeln eller ber, utan till exempel bara sysslar med nödhjälp utan kristet innehåll, egentligen inte är någon kyrka.

Kyrkan är också ”allmännelig”, vilket betyder att den är till för alla, allmän. Vem som helst får bli med i kyrkan, bli en av dem som tror på Jesus. Kyrkan arbetar inte bara med dem som länge varit troende, när de går till gudstjänsten eller ber, utan kallar också nya människor till det fantastiska budskapet, att Jesus dött och uppstått för oss och att vi får förlåtelse för våra synder och full gemenskap och räddning av Gud genom tron på honom!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.