Undervisning

Kyrkans liv del I – Kyrkoåret, vad är det?

Vad är kyrkoåret och varför finns det något sådant? Kyrkoåret leder oss kristna under året genom Jesu liv, död och uppståndelse och ser till att vi får en mångsidig kost av Guds ord. Det är kyrkoåret som ger färgen, tonen och rytmen åt gudstjänsterna, som följer varandra varje söndag. Varje söndag får ett eget tema, egna bibeltexter, böner och sånger.

Kyrkoåret har sina rötter djupt nere i Gamla testamentet, där Israels folk på Guds befallning firar olika högtider på deras bestämda tidpunkter under året. Därefter har kyrkoåret växt fram under den kristna kyrkans 2000-åriga historia. Redan de första kristna började fira gudstjänst regelbundet varje söndag. Småningom fick vissa söndagar sitt eget tema, där man kom ihåg och firade någon speciell händelse i Jesu liv och Guds frälsningsplan. Idag följer stora delar av den världsvida kristenheten ett kyrkoår, som i mycket liknar det vi följer här i Finland.

Kyrkoåret kan delas i två huvuddelar. Under den första delen, som börjar med 1. advent, följer kyrkan Jesu liv från hans födelse till himmelsfärd. Den här delen är fylld med högtider, men den har två höjdpunkter som på ett speciellt sätt lyfts fram. Den första är julen, då vi firar att Gud kom till jorden och blev människa som vi. Julen har en egen förberedelsetid, advent, som inleder kyrkoåret och betyder ankomst. Då förbereder sig kyrkan för att ta emot Jesus vid hans ankomst på julen.

Den andra höjdpunkten under kyrkoårets första del är påsken. Liksom julen har advent, så har påsken också en förberedelsetid, fastan. Fastan kulminerar i stilla veckan, då vi följer med Jesu sista dagar på jorden under hans vandring mot korset. Så möter oss långfredagen, den mörkaste av alla dagar. Men detta mörker byts snart ut mot påskdagens ljus och glädje. ”Jesus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!” ljuder det i kyrkor runt hela jorden.

I den andra delen av kyrkoåret, som börjar efter pingsten, är det den kristna vardagen och olika teman som berör det kristna livet som lyfts fram. De kristnas tillväxt och mognad är det övergripande temat. Mot slutet av kyrkoåret börjar sedan blickarna riktas uppåt och framåt. Jesus kommer tillbaka i härlighet, och då ska vi, Kristi kyrka, vara beredda.

Kyrkoåret ser alltså till att du inte endast får höra prästens eller predikantens favorittexter, utan får ta del av en mängd olika texter och teman. Kyrkoåret är också något som synligt förenar oss kristna runt om i hela världen, då vi tillsammans firar kristendomens stora högtider. Men framför allt är kyrkoåret till för att föra Jesus till dig. Också i kyrkoåret är Jesus både stjärnan och kärnan.

(Ett bra verktyg för att följa med kyrkoåret hittar du här: http://notes.evl.fi/Evkirja.nsf/keSV?OpenPage)

Illustrationen nedan av kyrkoåret hämtad från: https://blogg.svenskakyrkan.se/vandravagen/2012/06/04/nu-ar-det-pingst-igen-och-pingsten-varar-an-till/

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.