Livets bröd

Johannes 6:47-51:

”Jag [Jesus] säger er sanningen: Den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen, och de dog. Här är brödet som kommer ner från himlen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött, för att världen ska leva.”

Då Israels folk under Moses ledning flydde från förtrycket i Egypten vandrade de genom öknen. Det fanns inte mycket att äta där i ödemarken. Gud skötte om folket genom att låta dem samla manna från marken. Manna var något som liknade rimfrost och Gud lät det bildas dag efter dag för att ge näring åt sitt folk. Utan manna skulle folket antagligen ha dött av svält.

Mannat som höll Israels folk vid liv var alltså ett under. Därför kallades det också för brödet som kom ner från himlen. Men det hade en nackdel. En tid efter att man ätit av det blev man hungrig igen. Inte så konstigt, tänker du? Nej det är klart, mat i allmänhet har den lilla nackdelen. Men Jesus jämför sig själv med mannat och säger att det snarare är han som är brödet som kom ner från himlen – det levande brödet. Den som äter av det brödet ska inte bli hungrig igen, utan han ska leva för evigt.

Jesus förklarade vidare vad han syftar på, att han kommer att ge sitt eget kött för att världen ska leva. En ska offra sig – frivilligt – för att andra ska få leva. ”Vem står ut med den tanken?” undrade mänskorna som lyssnade. Inget nytt under solen, säger predikaren – samma sak frågar mänskorna två millennier senare också. En hemsk och motbjudande tanke, att någon annan måste offras för mig. Nej, det vill jag inte vara med om.

Till den tanken har jag två invändningar. För det första så är det precis så dyr du var. Du kunde inte ha blivit friköpt för något mindre än att Gud själv gav sitt liv för dig. För det andra så är det redan gjort. Du är redan betald. Gud kunde förstås ha låtit bli att köpa dig fri, men han valde att göra det fast det kostade honom livet. Nu är frågan, vill du följa med honom ut ur fångenskapen i synden till den eviga friheten? Du har rätt att vägra, han tvingar dig inte. Men han har betalat priset för dig. För han älskar dig.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.