Andakt

Löftena uppfylls, Jesus är här

Nu är det bara några dagar kvar till det som vi alla väntat på och förberett oss för under de senaste veckorna, Jesu ankomst till jorden! Också Israels folk hade väntat en lång tid före Jesu födelse för 2000 år sedan. Under tiden fanns det många profeter som gav löften om att en Konung, Messias, Frälsaren skulle komma till jorden. Nu var tiden mogen för Gud att komma ner till sitt folk. Flera av löftena finns i profeten Jesajas bok:

Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel, Jes. 7:14

Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste, Jes. 9:6

Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade, Jes. 53:5

Dessa löften uppfylldes alla på julnatten eller senare under Jesu liv, Gud höll sitt ord! Nu får vi fröjdas och glädjas över att Jesus kom till jorden, till oss. Han kom med försoning till alla människor och dog för våra synder för att vi skulle vara fria! Samtidigt får vi läsa i Bibeln om de löften som gäller vårt liv på jorden idag. Jesus har lovat att han är med oss alla dagar (Matt. 28:20), att han aldrig ska överge oss (Hebr. 13:5), att alla som tror på honom ska få den Helige Ande (Gal. 3:14), att han ska ge oss frid (Joh. 14:27) och att det inte finns någon dom över dem som tror på Jesus (Rom. 8:1).

Slutligen får vi se fram emot det eviga livet (Joh. 3:15–17), Jesu återkomst och den nya jorden som Gud har lovat till alla som tar emot Jesus som sin Frälsare. Ingen vet när den tiden kommer, men Jesus uppmanar oss att vaka och vara redo. Vi vet att den dag när Jesus kommer tillbaka är något att se fram emot för oss kristna. Det är då han ska ta oss till vårt eviga hem.

I Uppenbarelsebokens 21 kapitel vers 4 och 23 kan vi läsa om den nya staden:

Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är Lammet.

Tänk vilken glädjens dag! Därför får vi med hopp vandra med Jesus redan nu, med löftena om att han är med oss för ögonen, och se fram emot den dag när han kommer i härlighet för att hämta oss till himlen.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.