TRO & LIV

Militärtiden

Militärtjänstgöring är något som blir aktuellt för många unga finländare. Det är en intensiv period i livet som innehåller många utmaningar. För de flesta innebär inryckningen i militären att banden till hemmet och familjen för första gången klipps av. Samtidigt vet vi att det är en viktig och god uppgift att genom militärtjänstgöringen tjäna sitt fosterland. Med rätt inställning kan tiden i militären också hjälpa en att mogna som person och bjuda på många fina erfarenheter för livet. 

Som troende kan tiden i militären vara extra utmanande. Miljön på garnisonen är sällan speciellt kristen och det kan vara svårt att upprätthålla de andliga rutiner som man har haft i det civila. Dessutom kan det vara lätt att känna sig ensam då kontakten till troende vänner och hemförsamlingen bryts för en tid. För att hjälpa kommande rekryter att förbereda sig inför sin tid i militären har jag bett ett par kristna bröder, Robin Heikkilä och Leevi Leipälä, att dela med sig av sina egna erfarenheter. Robin tjänstgjorde I/2017 i Kajanalands brigad och Leevi tjänstgjorde II/2019 i Dragsvik. 

Hur upplevde ni tiden i militären? 

Robin: Tiden i militären var mycket värdefull. Man fick lära sig många nyttiga kunskaper och att komma överens med många olika slags människor. Det var nyttigt för både vardags- och arbetslivet att lära sig att vara en underordnad. Ledarskapsskolningen gav också många goda färdigheter för att verka i ledarposition. 

Leevi: Jag upplevde militären som väldigt givande. De tyngsta upplevelserna var de mest lärorika och gav de bästa minnena. 

Har ni några råd för kommande rekryter?

Leevi: Försök läsa Bibeln dagligen. I skogen kan man till exempel läsa dagens bibelord från bibelappen. Sträva efter att inte tala dåligt om andra, utan försök istället att inflika något gott om dem. 

Robin: Glöm inte bönen. Bönen och den personliga bibelläsningen upprätthåller och ”korrigerar” kontakten till Gud och förhållandet till vår nästa. Var närvarande och dra dig inte undan trots att det finns många som tänker annorlunda. Du är ett ljus där du är – ge av din tid och diskutera med dem som är i din omgivning. Om du har svårt med någon person eller ser att någon annan har det svårt, har du alltid möjligheten att be för dem.

 

För att sammanfatta kan vi konstatera att militärtiden kan vara en väldigt värdefull och givande tid, så länge som du går in med rätt inställning och kämparanda. Du har dessutom en unik möjlighet att förmedla Jesu kärlek till dina nya tjänstgöringskamrater. Det är speciellt viktigt att du ber Gud om kraft att tjäna i din nya uppgift och att Han kallar dig till att läsa Bibeln och be regelbundet. När allt känns jobbigt och du bara längtar hem ska du komma ihåg att Herren är nära och styrker dig också i militären, så som han har lovat. ”Var inte rädd, för jag är med dig, se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand” (Jes. 41:10). 

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.