TRO & LIV

Min vandring med Herren

Mitt namn är Hanna Saarijärvi och jag är 22 år. Jag är hemma från Kronoby, men bor och jobbar i Vasa. Jag blev nyligen utexaminerad  socionom med diakonbehörighet. På fritiden tränar jag gärna styrkelyftning och spelar olika lagsporter, särskilt fotboll. 

Bakgrund

Min vandring med Herren började i konfirmandåldern. Jag var under den tiden en väldigt typisk tonåring som sökte bekräftelse hos kompisarna. Jag kommer ihåg att jag innerst inne tänkte att undervisningen vi fick ta del av var väldigt intressant och att jag njöt under andakterna, men jag hade väldigt svårt att tillåta att det kändes bra och att jag tyckte om det. Jag tror att jag var rädd för känslan av att något berörde mig på ett djup jag aldrig tidigare känt. Och detta gjorde att jag istället hade taggarna utåt. 

Efter denna tid började jag vara med på ungdomssamlingar i byn där jag växte upp. Där fanns en varm gemenskap som jag fick bli del av, och jag trivdes väldigt bra där, trots att mina känslor om tro var delade och svåra för mig att förstå mig på. 

När jag flyttade hemifrån fick jag en ny chans att prioritera om saker i mitt liv. Sakta men säkert insåg jag att ett liv med Jesus verkligen är det liv jag vill leva. Det var en svår, obekväm och ibland även jobbig insikt. För det förändrade allt vad jag visste och hade planerat i livet. Men det var också en insikt som jag är väldigt glad och tacksam över att jag fick. För genom den insikten började jag mer och mer helhjärtat våga lita på att Jesus är Herre och att Han vet vad som är bäst för mig i mitt liv. Den församling jag var med i när jag bodde i Åbo, stärkte min tro och hjälpte mig att mogna. Utan den tror jag inte min tro skulle ha stärkts så mycket under studietiden som den faktiskt gjorde. Även genom en stödjande cellgrupp och vänner som delade tron med mig, hjälpte och hjälper mig på min vandring med Jesus. 

Idag är min relation med Jesus det allra viktigaste i mitt liv. Jesus kom in i mitt liv och vände upp och ner på det mesta jag själv hade byggt upp. Han kom och tog den plats på tronen, som alltid har varit Hans, men som jag valt att fylla med annat. Han kom in i mitt liv med en enorm kärlek och nåd. Han har visat mig ovillkorlig kärlek, vilket har lett till att jag vill leva mitt liv för Honom. Han har förlåtit mig alla misslyckanden och felsteg, det finns ingen annan kärlek som Hans. 

Studietiden

Jag har haft välsignelsen att under min studietid både bo, men också umgås tätt med andra brinnande troende unga vuxna, vilket har varit ett stort stöd för mig på min personliga vandring med Herren. Jag har märkt tydligt hur mycket omgivningen påverkar mig som kristen och hur det som vi tar in och fyller våra liv med verkligen påverkar oss och hur vårt hjärta formas. 

Under studietiden och vartefter jag lär känna Jesus mer, har jag insett att personer med beroendeproblematik är en grupp människor som jag upplever att Gud har satt på mitt hjärta. Jag upplever att jag i arbete med denna målgrupp, kan på ett uppbyggande sätt använda de gåvor som Gud har gett till mig. Min dröm är att i framtiden få kombinera arbetet som diakon med arbetet med missbrukare och kriminalvården. Jag tror att vi som lemmar i Kristi kropp, behövs bland dessa människor. 

Den vers i Bibeln som jag väldigt ofta återvänder till är Psalm 23 i Psaltaren, Herdepsalmen, och mer specifikt vers 4; ”Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.”

Fun facts

Jag  är väldigt fascinerad över dammsugare, speciellt robotstyrda. Jag äger för tillfället två stycken olika dammsugare (ingen robot ännu). Jag besitter också en sämre egenskap i att falla väldigt lätt för reklam och erbjudanden, vilket kan ha en del med fascinationen för dammsugare att göra. 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.