Bibelns böcker

Nehemja, en bönens man

Nehemjas bok utspelar sig runt år 444 f.Kr till 425 f.Kr och är ursprungligen den andra halvan av den hebreiska boken Esra-Nehemja. Man tror att både Esra och Nehemja har varit delaktiga i författandet.  Boken är en av de kronologiskt sista böckerna i gamla testamentet och Malaki var en samtida profet.

I de första kapitlen lever Nehemja i exil i Persien där han var munskänk åt kungen Artaxerxes. Nehemja får i Persien en nöd för sitt folk i Jerusalem och upplever ett kall från Gud att resa tillbaka dit för att återuppbygga staden som låg i ruiner. Kungen låter honom resa och Nehemja tar rollen som ledare för folket i uppbyggandet av stadens murar. Nehemja upplever mycket motstånd i hans roll som ledare, både utifrån och från sitt eget folk. Många av de judar som kommit hem till Jerusalem var inte intresserade av att bygga upp staden och var likgiltiga gentemot Gud. Malaki, som var profet under samma tid anklagar också Israels folk för dessa attityder i sin profetbok. Mitt i den situationen står Nehemja fram som en vis och gudfruktig ledare med en bestämd vision och motiverar folket till att handla enligt Guds löften och bygga upp murarna i Jerusalem igen. När muren stod färdigbyggd kallar man till sig prästen Esra för att han ska läsa upp Guds ord för folket. Esra och de övriga levitiska prästerna undervisar sedan folket vilket ledde till väckelse och många börjar gråta när de får lagen förklarad för dem. Senare ingår folket ett förbund med Gud, murarna blir invigda och avslutningsvis i kapitel 13 kommer Nehemjas återigen tillbaka till Jerusalem och uppmuntrar folket till att hålla fast vid Guds lag. 

Temat i boken är både återuppbyggandet av Jerusalems murar och ett återupprättande av Jerusalems folk. Nehemjas bok visar att Gud arbetar kontinuerligt med att återupprätta sitt folk och att uppfylla sina löften. Trots folkets motvilja så håller Han fast vid sitt ord. I boken får vi lära oss av Nehemja som är ett exempel på en vis ledare som ständigt ber till Gud och inte viker från sitt kall när han stöter på motgångar.

Nehemja gav precis som Jesus upp en högt ansedd tjänst för att tjäna sitt folk som var i nöd. Likt Jesus kom han med ett speciellt uppdrag och såg till att färdigställa det. Jesus kom till världen för att återupprätta vår relation med Gud och försona oss med Honom. Han såg vår nöd och bestämde sig av egen fri vilja att bli en av oss och utstod korsets lidande och död för att frälsa var och en av oss.

 

Frågor för ett bibelstudium:

Nehemja var en bönens man, finns det något vi kan lära oss av hans sätt att be på?

På vilka olika sätt försökte Nehemjas motståndare förhindra honom att leva ut sitt kall till Gud?

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.