Reflektioner

“Ni ska hålla er stilla”

Det finns en hel del saker som Gud vill att vi ska göra. I Bibeln uppmanas vi bland annat att lyda myndigheter, glädjas åt andras glädjeämnen och vara vänliga, för att nämna några saker. En bra sammanfattning är den som Paulus ger i Gal 6:10, där han uppmanar läsarna att ”göra gott mot alla medan vi har tillfälle, och särskilt dem som tillhör trons familj.”. Goda gärningar är alltså viktiga i Guds ögon. Därför är det anmärkningsvärt när han vid ett tillfälle uppmanar Israels folk att inte göra något alls, utan lugnt se på och låta Gud sköta allt. Uppmaningen förmedlas genom Mose i 2 Mos 14:13-14: ”Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. […] Herren ska strida för er, och ni skall hålla er stilla”.

Det här är ett speciellt tillfälle. Det är nämligen en av de tydligare förebilderna till det som Jesus skulle göra här på jorden. Israels folk flydde undan Egyptens armé, som var en klart övermäktig fiende. Egyptens ledare ville hålla dem fångna som slavar. De befann sig i en situation som de omöjligen kunde ta sig ur själva, instängda mellan Röda Havet och armén som jagade dem. De förstod inte ens att be Gud om hjälp utan var istället upproriska mot Mose fast Gud själv har valt honom till ledare för folket.

Gud ville ändå hjälpa Israel, trots att de varken förtjänat det eller bett om det. Han lät Mose klyva havet i två delar med sin stav så de kan gå över. Dessutom hade Gud sett till att Farao hade blivit så förblindad att han inte förstod bättre än att följa efter längs havsbottnen med sin armé. Längre än till havsbottnen kom Farao inte förrän Gud igen lät vattnet lyda fysikens lagar och dränka hela armén.

Det hade sett ganska patetiskt ut om Mose eller någon annan på eget initiativ hade försökt klyva havet. Knappast skulle någon ens ha kommit på tanken, då varje vettig människa förstår att det är omöjligt. Trots att det är ungefär lika sannolikt att en mänska skulle kunna klyva ett hav som att förtjäna sig en plats i himlen är det sistnämnda ändå något som många försöker. På det området kan vi lika gärna ge upp. Istället borde vi göra som Gud uppmanade Israel och hålla oss stilla och acceptera att Herren är den som strider för oss. Bara han kan befria oss ur det bildliga slaveri som synden håller oss i. Det gjorde han genom Jesus.

Jesus förtjänade himlen genom sitt felfria liv men valde ändå att ta straffet som vi förtjänade. Han stred ensam för oss och ingen människa kunde hjälpa honom. I den här striden krossades den makt som synden hade, makten att hålla människorna som slavar. Den förintades lika fullständigt som faraos armé förintades av vattenmassorna vid Röda Havet. Herren har stridit för oss.

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.