TRO & LIV

Ny redaktionschef för Ungitro

Herrens Frid till er alla! Mitt namn är Kevin Nyfelt och jag är ny redaktionschef här på Ungitro. Jag tänkte presentera mig här för de som inte känner mig. 

Jag är 24 år gammal, född och uppvuxen i Kållby som äldst av 6 syskon. Till personlighet skulle jag beskriva mig som en social person som tycker om människomöten. Jag är förlovad med Elin och sedan 27.10 detta år är jag anställd som ungdomsarbetsledare på LFF. 

När det gäller min andliga uppväxt skulle jag säga att hemmet och Flynängens bönehus har varit viktiga. I Flynängens bönehus i Kållby gick jag i söndagsskola och var på söndagssammankomst. I hemmet och bönehuset lärde jag mig framförallt om barnavännen Jesus, och om frälsningen genom honom, vilket jag är djupt tacksam för.

Om jag gör ett hopp framåt i tiden och talar om min utbildning så skulle jag vilja nämna gymnasietiden som en speciellt fin tid. Efter gymnasiet när jag skulle välja utbildningsinriktning stod jag inför två alternativ, antingen teologi eller historia. Sist och slutligen blev det ett ganska lätt val eftersom teologin intresserade klart mer än historia. Hösten 2017 bar flyttlasset av till Tavastgatan i Åbo för teologistudier. En rolig grej som jag nu på senare år har tänkt på är att jag alltid haft kusiner i samma skola/utbildning. I lågstadiet, högstadiet, gymnasiet och sedan också i mina teologiska studier i Åbo. 

För tillfället går jag min sista kurs på kandidatnivå i teologi, en kurs om den lutherska bekännelsen. Jag har lämnat in min kandidatavhandling för granskning. I avhandlingen undersöker jag olika gammaltestamentliga texter om hörnstenen eller stötestenen i relation till 1 Petrusbrevet. Där blir det tydligt att Jesus är endera en hörnsten eller en stötesten för oss. Vi som tror blir uppbyggda när vi kommer till hörnstenen Jesus. Vi är levande stenar i ett andligt husbygge. Vi tillhör Guds församling, Kristi kyrka, genom tron på Jesus. Vi får genom tron del i Jesu härlighet och hans frälsning. De som inte tror är däremot inte delaktiga i Kristi kyrka, eller i Guds församling, utan de snubblar och faller på stötestenen Jesus. De faller för att de inte lyssnar till evangeliet om Jesus och hans härliga gärningar (korsdöden och uppståndelsen).

Det är sorgligt att vi kristna också ofta inte lyssnar till det glada budskapet om Jesus, utan alltför ofta lyssnar till våra egoistiska begär. De begär som vänder ryggen till Gud. Vi får be om den Helige Andes ledning så att vi skulle hålla oss till Jesus. Det kan vara svårt att finna trygghet i dessa orostider, men trygghet finns framförallt i Guds ord. Jag vill därför också be om era förböner för Ungitro. Be om Guds ledning i det som skrivs här på sidan så att vi inte skulle gå vilse från Guds ord. Vi får be att Ungitro skulle få vara en trygg plats på nätet. Be gärna för alla i ledningen med olika ansvarsområden, och för alla teamledare och skribenter(nya och gamla) här på Ungitro. Be också för alla som läser Ungitro att det skulle bli en inspiration till att leva i en allt djupare personlig relation med Gud. 

När det gäller såväl tjänsten på LFF som posten som redaktionschef på Ungitro vill jag med glädje tjäna och stå fast vid Bibelns undervisning. Jag vill också idag påminna er om vilken stor kärlek Gud har visat genom sin Son Jesus Kristus. Jesus dog och uppstod för dig!

Herren med er alla!

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.