Andakt

Påskens budskap gäller dig

Det skulle finnas så mycket att skriva om påsken och allt vad dess budskap innebär för oss kristna. Hur ska man sammanfatta allting som händer under den stilla veckan och den kommande helgen.

Den stora faran för mig personligen med påskens budskap är att det går en förbi som någonting som bara kommer och går varje år utan att man lägger desto mera tid på att tänka på vad det betyder för ens eget liv. Man kanske deltar i alla samlingar som ordnas på påsken eller spenderar helgen på något läger men förstår man verkligen vad denna högtid betyder? 

Under julen betonas det hur Gud blev människa och steg ner till oss här på jorden. Under påsken är det istället betoning på hur Människosonen lider och dör för vår skull. Man kunde säga att det är i detta skede som Jesus liv här på jorden kulminerar. Påskens händelser markerar allt detta som Jesus kom till jorden för att göra. Nämligen att frälsa mänskligheten!

Det kan låta så enkelt att endast säga att Jesus kom och frälste mänskligheten från en säker död. Som en kliché som man bara säger för att det är något man hört om och om igen utan att desto mera tänka över saken.

Så vad hände alltså? Jesus hade verkat i ungefär tre år när denna påskhögtid närmade sig. I sin verksamhet här på jorden hade han tjänat Gud i allting. Han hade varit frestad i allting och prövad i allting. Det finns ingen situation när vi kan säga att Jesus inte upplevt den situation vi är i nu eller att Jesus handlat fel i någon situation. Han gjorde de gärningar vi borde ha gjort och betalar det priset som vi vore värda genom våra gärningar.

Och det var just detta som krävdes och inget mindre. Synden som människan förorsakat i skapelsen krävde att någon skulle gå till rätta med dess konsekvenser. Gud visste att människan aldrig skulle kunna leva upp till den standard som hans stränga rättvisa kräver. Det fanns alltså inget annat alternativ än att Gud själv genom Jesus Kristus stiger ner till världen.

När Jesus lider på Golgata kors tar han på sig hela den förbannelse som synden har förorsakat mänskligheten. Det som händer är att synden inte har någon makt över Jesus eftersom han är utan synd. Han som var prövad i allt och utan synd bryter ner dödens bojor som synden har bundit alla människor i. Istället för att besegras av synden vinner Jesus en fullständig seger över ondskans makter när han på den tredje dagen uppstår från de döda. 

Därför kan du och jag idag vara fullständigt övertygade om att för de som tillhör Jesus ska det inte bli någon fällande dom på den yttersta dagen. För den som sätter sitt hopp till Jesu verk på Golgata kors ska gå med i Jesu triumftåg över synden och få leva tillsammans med honom i evigheternas evighet. 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.