TRO & LIV

Reformationsdagen

Det är svårt att utöva sin tro i en diktatur. Särskilt i kommunistiska länder vill ledarna få ett likriktat folk. Kommunismens starka kritik mot religion lämnar ett tomrum i medborgarna som istället fylls med beundran till människor, särskilt till det kommunistiska systemet och dess ledare. Kommunismen är i praktiken en religion. Man offrar sin tro för att diktatorn ska bli starkare. Kommunismen är bara ett av flera extrema exempel.

Martin Luther levde under en tid när kommunismen som ideologi ännu inte var uppfunnen, men dess princip fanns. Istället för ateism skulle alla följa påven. Att ifrågasätta påven ledde till stora problem, vilket Luther fick leva med. Nästan dö med. Om en enskild präst kom med tankar om Bibelns lära blev han genast tillrättavisad från Rom, eftersom påvedömet var det enda som kunde tolka Bibeln ”rätt”. Även Luther blev tillrättavisad av påvedömet, vilket vi kan se i den välgjorda Luther-filmen från år 2003. Det enda Luther ville bli bevisad av, var Bibeln och vettiga resonemang. Han blev tillrättavisad av jordisk utpressning.

Det har gått hundratals år sedan Luther levde. Påven har släppt sitt grepp om våra kyrkor i norr. Men mänskliga principer, i andra former, möter vi hela tiden. I dagens samhälle kan media styra kyrkan förvånansvärt mycket. De flesta människor backar när något skrivs i tidningar och på Facebook. På samma sätt backar kinesen ifall Kinas regim utpressar.

Det har alltid funnits och det kommer alltid finnas folk som vill ställa sig mellan dig och Jesus. Det vi firar under reformationsdagen är att Luther stod på sig, fast han offrade sin jordiska karriär och sina ägodelar för sanningens skull. Luther var så förvandlad av skatterna han hittade i Bibeln att han ville ge dig möjligheten att läsa Bibeln själv idag. Därför vill jag uppmuntra dig att läsa Jesu bergspredikan (Matteusevangeliet 5-7). Låt Jesu egna ord sjunka in i dig och förvandla dig. Jesus är grunden för ett kristet liv.

”Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.” (1 Kor 3:11)

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.