TRO & LIV

Sådden av Guds ord

I december 2019 fick vi vara med om något unikt och historiskt – en folkgrupp i Kenya fick Nya testamentet på sitt eget modersmål. Samburuerna har väntat länge på att få Guds ord på sitt språk. Att översätta en Bibel är nämligen ett gediget arbete som görs enligt en viss modell. Det tar tid. Samtidigt som översättningen gjorts, har ett skriftspråk utvecklats. Men i december tog äntligen all väntan slut! Utgivningsfesten var en underbar dag. Det blev en folkfest med flera tusen deltagare, sång, dans och mycket glädje. Nya testamentet hade tryckts i 5000 exemplar, och alla sålde slut! Förutom NT i skriftlig form gavs en audioversion ut och en ordbok.

Bibeln visar oss vem Gud är och berättar om Hans fantastiska frälsningsplan. William Cameron Townsend, mannen som räknas som bibelöversättningsorganisationen Wycliffs* grundare, lär ha sagt att den bästa missionären är en Bibel på människornas eget modersmål. Townsend har rätt i att Bibeln, till skillnad från missionärer, aldrig blir sjuk, behöver viloperioder eller upplevs som en främling.

 Jag tror att Townsend hade alldeles rätt. Vi behöver Bibeln, och vi behöver den på ett språk vi förstår. Vi behöver umgås med den ofta och använda den. Vi behöver höra undervisningar och predikningar utifrån Guds ord. Vi behöver läsa eller lyssna på Bibeln. Vi behöver helt enkelt umgås med Guds ord regelbundet. 

Det verkar faktiskt som om just regelbundenheten påverkar våra liv på ett speciellt sätt. En stor amerikansk undersökning* gjordes för att se vilken relation mänskor hade till Bibeln. Resultatet var häpnadsväckande. Guds ord hade försumbar effekt på viktiga områden i livet då mänskor umgicks en, två eller tre gånger i veckan med Guds ord. Men vid fyra gånger i veckan sköt effekten i höjden! De som umgicks med Guds ord fyra gånger i veckan kände sig t.ex mindre ensamma, hade mindre problem med ilska och upplevde mindre bitterhet i relationer. Alkoholism minskade avsevärt, och pornografikonsumtionen likaså. Människor upplevde inte lika ofta att de hade stannat av i sin andliga utveckling och de delade sin tro med andra i betydligt högre grad.

Resultatet går inte att missförstå. Vi, samburuerna och resten av världen behöver umgås med Guds ord.

Vi är säkert många som fått vara med om att Bibeln blivit levande på ett speciellt sätt. Guds ord träffar oss ibland, formar oss och befriar oss. Ja, Guds ord är verkligen levande och verksamt (Hebr. 4:12).

 Jag gläds med samburuerna när jag tänker på vilken upptäckarglädje de har framför sig. Tänk vilka Gudsmöten de kommer att få! Tänk vilka befrielser som väntar dem! Tänk hur många som kommer att få lära känna Gud sådan han verkligen är!

Längtar du också efter det?

Läs din Bibel. Be att Gud öppnar sitt ord för dig!

 

* https://www.wycliffe.org/

*https://www.facebook.com/watch/?v=1416796051820408

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.